Blog

Basım ve yayın teknolojileri nedir?

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Nedir?

Dijitalleşen ve her geçen gün gücünü daha da fazla artırmakta olan medya unsurları söz konusu olduğunda onları destekleyebilecek nitelikte bir önlisans programına değinmek istedik ve o bölüm de "Basım yayın teknolojileri" programıdır.
 Basım yayın teknolojileri nedir?
Basım yayın teknolojileri nedir?
Modern yaşamın yaygın hale gelmesinde en büyük etken hiç kuşkusuz ki matbaanın icadı olmuştur. Hemen ardından hızla gelişmeye başlayan iletişim ağı ile birlikte günümüzde son halini almıştır.  Görsel iletişim tasarımının ve yükselen teknolojinin de katkısıyla, bilginin çoğaltılmasını ve büyük kitlelere ulaştırılmasını sağlamış bu bağlamda yayıncılık olgusu da toplumsal gelişim için büyük önem kazanmıştır. Yayıncılık, yıllar içerisinde görsel ve yazılı iletişimde dergi, kitap, gazete, afiş, broşür, vb. birçok basım alanlarını ve farklı baskı çeşitlerini de içine alacak şekilde büyümüştür. Çağın gerekliliklerine her geçen gün yeni cevaplar veren teknolojik gelişmeler, beraberinde “basım yayın” alanında da teknik bilgiye ve uygulama becerisine sahip bireylere gereksinim duyulmasına neden olmuştur.

 Bölümün amacı nedir?
Basım yayın teknolojileri nedir?

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı'nın bu gereksinim doğrultusundaki amacı, basım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik bilgiye sahip, teknolojik gelişmelerden ve güncel uygulamalardan haberdar; baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası departmanlarında görev alabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Uygulamaya ve üretime öncelik veren bir eğitim anlayışı çerçevesinde tasarlanan ders programı, teorik altyapı ile de öğrencilerinin entelektüel seviyelerini yükseltmek ve ayrıcalıklı bir eğitimle farklı bir donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır. Basım ve Yayın Teknolojileri Önlisans Programı mezunları, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilirler ve medyanın -televizyon, gazete, internet ve radyo gibi- her alanında aktif görev yapabilecek seviyeye ulaşırlar.
 İş alanları 

  • Darphaneler
  • Reklam Ajansları
  • Radyo ve Televizyon Kanalları
  • Gazeteler ve diğer Yayıncılık Şirketleri
  • Medya ve İletişim Şirketleri
  • İnternet Yayıncılığı ve Tasarım Şirketleri

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..