Blog

birden fazla dil bilmek

Birden Fazla Dil Bilmenin Şaşırtıcı Faydaları!

1 dil 1 insan sloganı hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Yeri gelir şakasını yaparız ama internetin ve sosyal medyanın katkıları ile hızlıca kenetlenen insanların artık ortak diller etrafında toplanması kaçınılmaz hale geldi. Gerek eğitim süreçlerinde alınan derslerde kullanılan kaynakların yabancı kökenli olması, gerekse dünya çapında geçerli diplomaları elde edebilmek için yabancı dilde eğitim alma zorunluluğu söz konusu olduğundan artık dil bilmek çok önemli. 

Sağlık Açısından Birden Fazla Dil Bilmek

Bizlerin yabancı dile bakış açısı merak ile doğru orantılı olarak değişim gösteriyor olmuş olsa da diğer açıdan da dil bilmenin insan zekasına katkısı bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bildiğiniz dil sayısı arttıkça bu konuda beyninizin de çalışma hızı ve problemleri çözebilme adına becerisinin arttığı bilimsel araştırmalar nezdinde kanıtlanmış bulunuyor.

Dil bilmenin beyne etkisi yönünde gerçekleştirilen araştırmaların en temelinde şu örneği vermemiz mümkündür. Çok dilli öğrencilerin özellikle kelime bilgisi, okuma ve matematik alanlarında tek dilli öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu dumunun açıklaması ise; bir dilden başka bir dile geçiş yapmayı öğrendikçe, çoklu görev yeteneğinin artmasıdır. Çok dilli bireylerin de daha mantıklı ve rasyonel, daha iyi karar verme becerilerine sahip oldukları ve çevrelerine karşı daha bilinçli oldukları görülmüştür.

Yine bu konu üzerinde İsveç'te birtakım çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bilim insanlarının gözler önüne sermiş olduğu raporda; yeni bir dil öğrenildiğinde beyinde ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisini kullanarak beyindeki değişimleri araştırdılar. Görüntüler, dil öğrenen öğrencilerin beyinlerindeki bazı bölümlerinin büyürken, tek dilli bireylerin beyin yapılarının sabit kaldığını gösterdi.

Alzheimer ve Demans Hastalıklarına Savaş Açar!


Birden fazla dil bilen insanların, beyne hasar vererek her şeyin yok olmasına sebep olan Alzheimer ve Demans gibi hastalıklarına yakalanma ihtimalleri sadece bir dil konuşabilen insanlara oranla daha düşüktür. Sürekli olarak çalışan ve aynı anda birden fazla fonksiyona cevap verebilen beyin Alzheimer ve Demans'a kolay teslim olmaz.Yapılan hesaplamalara göre tek dil bilen insan ile birden çok dil bilen insanlar arasında Alzheimer ve Demans'a yakalanma yaşı 4,5 yıl olarak belirlenmiştir.

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin yaptığı bu çalışmanın sonucu, çok dilin konuşulmasının, beyindeki sinir yollarının miktarını artırdığını ve bilginin daha fazla kanal aracılığıyla işlenmesini sağladığını göstermektedir.

Yaratıcılığınızın Gelişmesine Katkı Sağlar

Araştırmacılar, çok dilli insanların tek dilli insanlara göre daha yaratıcı olduklarını ileri sürmüştür. Yabancı dil öğrenmek, problem çözmek ve rasyonel düşünme yeteneğini artırmakla beraber; yeni kelimeleri ve deyimleri de düşünce yapınıza katar, böylelikle bakış açınız gittikçe genişler.

Çoklu dil becerilerinizi yükseltmek, kullanmak istediğiniz kelimeyi tam olarak hatırlayamadığınızda alternatif sözcüklere ulaşmanızı zorlaştırır. Böylelikle farklı düşünme becerilerinizi geliştirir, ki bu da tek bir problem için çoklu çözümleri tanımlama yeteneğidir.

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..