Blog

Biyoenformatik ve Genetik Nedir? Mezunlarına Ne Ad Verilir?

Biyoenformatik ve Genetik Nedir? Mezunlarına Ne Ad Verilir?

Yeryüzünde canlılığın geçirdiği evrimleri, çağlar boyunca yaşanan değişimleri , günümüzde var olan hastalıkların ya da herhangi bir canlıya dair durumun incelenmesi konusunda söz sahibi olan bilimsel araştırma dalına genetik denir. Biyoenformatik ise; canlı bilimi olan biyolojinin farklı farklı dallarını, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını bünyesinde barındıran bilimsel disipline verilen addır. Yani ortada karmaşık bir biyoloji alt dalları yapısı söz konusu.

genetik ve biyoenformatik

 Aslına bakarsanız genetik kavramını kısa bir tanıma sığdırmak pek de mümkün değildir çünkü genetik sayesinde milyonlarca yıl öncesine gidilebildiği gibi , geleceği de ön görmek mümkün hale geliyor.

Genetik bilimi;
- canlıların oluşumunu programlayan,
- genetik şifrelerin çözülmesi,
- çözülen şifrelerin tıp,
- biyoteknoloji,
- tarım gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılması ile ilgilidir. 

dinozorlar ve genetik

 Genetik bilimi, her geçen gün daha da önemli çalışmalarla bilim dünyasında soru işaretlerini cevaplamakta ve kendi önemini de arttırmaktadır. Özellikle insan genom dizisinin karakteristiğinin belirlendiği çalışmalar nezdinde başlayan süreç ile, yaşam bilimleri alanında daha önce benzeri görülmemiş oranda, veri ve enformasyon birikimi olmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bu bilgi birikimi her geçen gün katlanarak artmaktadır.

genetik ve biyoenformatik
 Genetik ve Biyoinformatik bilimleri hem Dünya'da hem de ülkemizde araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan alanlardır.  Dünyada iş potansiyeli çok fazla olup, Türkiye’de de genetik uzmanlarına olan talep her geçen yıl giderek artmaktadır.

Genetik Biyoinformatik Ana Dalı’nın amacı, konusunda temel bilgi, kavram ve kuramları bilen, araştırma yöntemlerine hakim, uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, nitelikli Genetik Uzmanları yetiştirmektir.

Biyoenformatikve Genetik hangi üniversitelerde var merak ediyorsanız tıklayınız!

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..