Blog

Coğrafya Bölümü Okumak!

Coğrafya Bölümü Okumak!

Coğrafya, üzerinde yaşadığımız gezegenin bölgelerine göre sahip olduğu farklılıklardan tutun da onlara yılın belirli dönemlerinde gelen güneş ışını açısına, hatta ülkelerin yüzölçümlerine, toprak yapılarına kadar birçok şeyi konu alan bilim dalıdır. 

Coğrafya Bölümü Okumak! 1

 Üniversitede coğrafya okumak; doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfusun dağılımını, ekonomik etkinliklerin dağılımını nedensellik bağları içerisinde değerlendirip bu alanlarda araştırma yapabilecek bilgi ve beceriye erişmiş coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Coğrafyacının görevleri nelerdir?

Coğrafya Bölümü Okumak! 2
Yerykürenin;
fiziksel yapısını,
iklimini,
bitki örtüsünü,
nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini incelemek coğrafyacının görevidir.

 Coğrafya Bölümü Okumak! 3
Yani kısaca bahsetmek gerekirse coğrafyacı yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumlarını, iklim özellikleri, bitki örtülerini ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısındaki etkilerini araştırırken diğer yandan da yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evrelerini, depremlerin oluşma nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yer üstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuvar çalışmalarını yapar,
Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar hazırlanmasına katkıda bulunur.

Üniversitelerde coğrafya bölümü okumak isteyenler buradan bilgilere ulaşabilirler!

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..