Blog

Dünya İnsan Hakları Günü

Dünya İnsan Hakları Günü

Dünya İnsan Hakları Günü 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından imzalanmasının üstünden tam 69 yıl geçti. Peki sadece insan olduğumuz bize tanınan hakları ne kadar biliyoruz? Gelin sahip olduğumuz hakları bir kez daha hatırlayalım.

1. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin Amacı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin amacı bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır. 2. Dünya savaşı sırasında yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için yola çıkan uluslar ve onların liderlerinin ana gereği bu acıların dünya üzerinde bir daha yaşanmasını engellemekti. Bu, Birleşmiş Milletlerin kuruluş bildirgesinin de ana amaçlarından biriydi. Siyasal amaçları gerçekleştirmede hiçbir engel tanımayan, her türlü yasal ve siyasal engeli şiddet ve zor kullanarak aşmayı meşru gören saldırganları durduracak bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı gidermekti amaç. Bunun için önce 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve bir kaç yıl sonra da 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi imzalandı.

2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Gelişimi

Devletlerin yönetim anlayışlarını incelediğimizde ortaya çıkan sonuç hep baskıcı bir yönetim oluyor. Tarih boyunca bir çok insan hakları konusunda girişimler olmuştur.

Magna Charte 

Tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Charte dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adım olarak kabul edilir. İngiltere Kralı John'un imzaladığı ve sınırsız yetkilerinden feragat ettiği, hukukun kendi arzularından daha üstün olduğunu kabul ettiği, tarihin akışını değiştiren bir antlaşmadır.

Bağımsızlık Bildirgesi  

Amerika Bağımsızlık Bildirgesi, 4 Temmuz 1776'da 13 Amerikan kolonisinin Büyük Britanya Krallığından tüm bağlarını koparıp bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir. ABD büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiş ve kazanmıştır.

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

1789 Fransız Devrimi'nin ardından, İnsan haklarını korumak için 26 ağustos 1789'da Fransa Ulusal Meclis'inde kabul edilen 1789 Fransız İnsan Hakları ve Yurttaş Hakları Bildirisi, 1791'de kabul edilen Fransız anayasasına önsöz olarak eklenmiştir. Bu bildiri daha sonra Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinde hak ettiği yeri alacaktır.

3. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin Maddeleri

Bir önsöz ve 30 maddeden oluşan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin maddelerinin genel içeriği şöyledir;

Hangi ulustan olursa olsun insanlar özgür, eşit ve kardeştir.

İnsanlar ve kişiler hor görülemez. Onlara çeşitli nedenlerle baskı yapılamaz.

Özgür yaşamak ve özgür kişiliğe sahip olmak herkesin hakkıdır.

Kimsenin fikir ve söz özgürlüğüne, rahatına ve mutluluğuna engel olunamaz.

Hiç kimse işkenceye, eziyete, insanlık dışı ve onur kırıcı cezalara çarptırılamaz.

Herkesin, çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Anne ve baba, çocuklarına verecekleri eğitim şeklini seçme hakkına sahiptir.

Hiç kimse keyfi keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz, sürülemez.

Her şahsın eğitimden yararlanma hakkı vardır.

4. Türkiye Ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi 

Türkiye 6 Nisan 1949'da beyannameyi kabul eden ülkeler arasına katıldı. Görüldüğü gibi atamızın söylediği '' Yurtta sulh, cihanda sulh'' parolası, tam da bildirinin özünü yansıtmaktadır.

5. İnsan Haklarının Her Daim Korunması Dileği İle...

Aradan geçen 69 yıla rağmen insan hakları sorunları bugün de dünyanın önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor. Her insanın bir gün insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya gelebileceğinin ve insan onuruna yakışır bir dünyanın ancak insan haklarının tam korunduğu bir dünya olabileceğinin bilinciyle, hepinizi 2017 İnsan Hakları Gününde insan hakları ihlallerinin en aza indirildiği bir dünya için çalışmaya davet ediyorum. 

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..