Blog

Ekonomi ile İktisat Bölümleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ekonomi ile İktisat Bölümleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Üniversite sınavları sonrasında en fazla tercih edilen bölümler arasında yer alan İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) kapsamında yer alan İktisat ve Ekonomi bölümleri sürekli olarak birbirleri ile karıştırılıyor.

Ekonomi vs İktisat

İktisat ve Ekonomi bölümlerinin aslında karışıltırıması doğal çünkü İktisat kelime anlamı olarak bakıldığında sözlüklerde de ekonomi olarak geçiyor ve bu da kafa karıştırıyor. Ama bölüm içeriği olarak ele aldığımızda ise aralarında bir araç gereç ilişkisi var diyebiliriz. 

Daha fazla sözü uzatmadan bu iki nadide bölümü tanıtıp farklarını da idrak edebilmenize ön ayak olalım istedik.


 Ekonomi vs İktisat

Ekonomi nedir?

Ekonomi vs İktisat
Ekonominin tanımına bakacak olursak kısaca; batı kaynaklı bir sözcük olarak, iktisadi yaşamda politikadan soyutlanmış, matematiksel büyüklüklerin incelendiği, insan tercih ve tavırlarının da soyutlama yöntemi ile söz konusu matematik kuramlara eklemlendiği bir bilim dalını ifade eder.

Ekonomi bölümünü 4 yıllık lisans öğretim süresinde başarı ile tamamlayan arkadaşlarımıza verilen unvan "ekonomist" tir.

Ekonomistler, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda uzman olarak, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.

 İktisat nedir?
Ekonomi vs İktisat
İktisat ise, tanımını doğu kaynaklarında bulan ve batılı ekonomik anlayışın üzerine bizatihi tek tek iktisadi aktörlerin salt ekonomik olmayan ama politik tercihlerinin de çeşitli bilimsel yöntemlerle analiz edildiği bir çok yönlü bilimdir.

İktisat Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dâhildir.
 


 

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..