Blog

ekonomik büyüme

Ekonomik Açıdan İstenmeyen 5 Büyüme Şekli!

Bu sabah Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla ( GSYH ) verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Ekonomimizin iyi durumda olduğunu,büyümenin gayet iyi bir şekilde gerçekleştiğini söyleyenlerin yanısıra makroekonomik durumun açıklanan rakamlarla alakası olmadığını söyleyenler de bir hayli fazla. İsterseniz istenmeyen kötü büyüme çeşitlerine birlikte göz atalım.

Ekonomik Açıdan Tehlikeli Büyüme Şekilleri

1-) İşsiz Büyüme
işsiz büyüme
Ekonomideki büyümeye rağmen işsizlik sorununun çözülmediği,istihdamın artmadığı büyümedir. Ekonominin resmi büyümesine karşın istihdam sorununun giderek hissedildiği büyümeye “işsiz büyüme” denir.

2-) Acımasız Büyüme
acımasız büyüme
Gelir dağılımındaki makasın giderek açılması sonucunda maddi varlığı yüksek kesimin daha zengin hale gelmesi ve maddi imkansızlıklarla mücadele edenlerin daha kötü duruma düşmesi. Bu durumdaki büyümeye “acımasız büyüme” denir.

3-) Sessiz Büyüme
sessiz büyüme
Ekonomik büyümenin demokrasi veya bireysel hak ve özgürlüklerle uyum içinde olmadığı büyümedir. Bir ülkede demokrasi ve bireysel hak ve özgürlükler zarar görüyor ancak ekonomi büyüyorsa “sessiz büyüme” vardır.

4-) Köksüz Büyüme
köksüz büyüme
Ekonomi büyüdükçe toplumsal kimlikten uzaklaşılmasıdır. Örf ve adetlere olan ilginin azalması,kültürel değerlerdeki kayıpların ortaya çıkmasına “köksüz büyüme” denir.

5-) Geleceksiz Büyüme
geleceksiz büyüme
Ekonomik büyümenin yanında ülkelerin gelecek kaynaklarının kaybedilmesidir. Doğal kaynakların harcanması veya zarar görmesi “geleceksiz büyüme” durumunu ortaya koyar.

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..