Blog

EKONOMİ

Ekonomiyle İlgilenenlerin Okuması Gereken 5 Kitap

Ekonomiyle ilgilenenler için beş müjde! 

1- Adam Smith - Milletlerin Zenginliği

Milletlerin Zenginliği, 1776 yılında Adam Smith tarafından kaleme alınmış, ekonomi alanında, özellikle Dr. Quesnay'ın Ekonomik Tablosu'na ve dolayısıyla fizyokrasiye bir başkaldırı niteliği taşıyan eseridir. Milletlerin Zenginliği dönemi itibariyle düşünüldüğünde oldukça radikal fikirler öne sürmüştür denilebilir. Bugün bu fikirlerden pek çoğu kabul görmese de, bu kitapta önerilen serbest ticaret ve işbölümü gibi pek çok temel sav genel geçer ekonomik işleyişin temel dinamikleri arasındaki yerini korumaktadır. Warren Buffet'ın en sevdiği üç kitaptan birisi olan Milletlerin Zenginliği şeytani bir kitap mı yoksa, tüm ekonomik çerçeveyi uysal ve mantıksal bir yaklaşımla değerlendiren bir eser midir?

2.John Perkins - Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 

Ekonomi tetikçisi (ET'ler)  olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. Ekonomik tetikçiler yerküre üzerindeki ülkeleri trilyonlarca dolar dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Dünya Bankası, ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı ve diğer yabancı "yardım" kuruluşlarından büyük şirketlerin kasalarına ve gezegenimizin tabii kaynaklarını kontrol eden birkaç varlıklı ailenin ceplerine para aktarırlar. Bizler, diğer ülkeleri şirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın, kısacası benim şirketokrasi diye adlandırdığım kurumsal yapının kölesi haline getirmek için uluslararası finans kuruluşlarını kullanan elit bir grubuz. Mafyanın yaptığı iyilikler gibi Ekonomi Tetikçileri de görünüşte bazı iyilikler yapar.

3.Korkut Boratav - Türkiye İktisat Tarihi

Türkiye Ekonomisinin Dönüşüm Evreleri Korkut Boratav hocanın Türkiye İktisat Tarihi(1908-2009), 2011 kitabında Türkiye Ekonomisini dönemler itibariyle sınıflandırması baz alınmıştır. I. Devrim ve Savaş Yılları: 1908-1922 II. Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden İnşa: 1923-1929 III. Korumacı-Devletçi Sanayileşme: 1930-1939 IV. Bir Kesinti-İkinci Dünya Savaşı: 1940-1945 V. Dünya Ekonomisiyle Farklı Bir Eklemlenme Denemesi: 1946-1953 VI. Tıkanma ve Yeniden Uyum: 1954-1961VII. İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme(1962-1976) ve Yeni Bunalım(1977-1979)VIII. Sermayenin Karşı Saldırısı: 1980-1988 IX. Finans Kapitale Teslimiyet ve Popülizme Aksak Dönüş: 1989-1997 X. Kesintisiz IMF Gözetimi ve Krizler: 1998-2009 Aşağıda Türkiye ekonomisinde uygulanan temel makro iktisat politikaları yukarıdaki dönemler itibariyle tartışılacaktır. II. Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden İnşa: 1923-1929 1923-1929 dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıldığı ve yeni bir devletin Anadolu’da kurulduğu bir dönemi simgelemektedir. Bu dönemde Türkiye ekonomisi için önemli iki temel olay yaşanmıştır. Bunlar; Lozan Antlaşması ve 1923 İzmir İktisat Kongresi.

4.George Armstrong - Rothschild Para İmparatorluğu Derin Yahudi Devleti

Finans piyasasının ünlü Siyonist ailelerinden Rothschild ailesi hakkında yazılmış olan bu kitap yazıldığı dönem itibari ile Rothschild ailesi hakkında, ailenin planları hakkında okurlara geniş bilgiler sunuyor. Rothschild ailesi servetini nasıl elde ettiğini, Rothschild ailesinin kökenini, Rothschild ailesinin ülkeler üzerinde etkisini, Yahudi kökenli film yıldızlarının Siyonizm’e nasıl hizmet ettiğini, medya ile Siyonizm’in ilişkisini, Siyonizm’in hangi araçları kullandığını, Rothschild ailesinin Siyonizm ile ilgili bağlarını Amerikalı yazar George Armstrong anlatıyor.

5.Uğur Mumcu - Liberal Çiftlik

George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabını baz almıştır. Mumcu, kitabı yazdığı dönemlerde Türkiye'ye yerleştirilmeye çalışılan liberal düzene ilişkin eleştirilerini George Orwell'in hayvanlarını bize uyarlayarak kullanmıştır. Devrim yasak, evrim sakıncalı, döneklik yararlıdır azgelişmiş demokrasimizde. (Güleriz ağlanacak halimize) derler ya; ağlanacak halimize biraz da gülmek istedim.)

 

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.
Alper Şengür

Alper Şengür

[email protected]

Business Administration

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..