Blog

geomatik mühendisliği ile harita mühendisliği arasındaki fark nedir?

Harita Mühendisliği ile Geomatik Mühendisliği Arasındaki Fark Nedir?

Yıllar ilerledikçe mühendislik dalları daha da fazla spesifik konularda oluşmaya başladı. Ve bazı konularda örtüşme gibi adlandırılabilecek benzerliklere rastlamak oldukça mümkün. Harita mühendisliği ve Geomatik mühendisliği bölümleri de aynen bu teze uyuyor. Hadi bu soru işaretini ortadan kaldıralım

Harita Mühendisliği Nedir?
harita mühendisliği nedir?

Harita mühendisliği özetle;  yaşadığımız küreyi daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal verilerin/bilgilerin üretimi, mekana ya da araziye ilişkin her türlü projenin yer yüzündeki (yatay ve düşey) konumunun hassas olarak belirlenmesidir.

Anabilim dalları:

Jeodezi
Fotogrametri
Ölçme tekniği

Kartografya
Kamu ölçmeleri (arazi yönetimi)

 

Geomatik Mühendisliği Nedir?
geomatik mühendisliği nedir?

Geomatik Mühendisliği; Geodezi + Geoinformatik kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Konumsal ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen ölçekteki topografik ve tematik haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu olarak ölçülmesi, haritalanması ve modellenerek gösterimi aşamalarında söz sahibi olan bir mühendislik bilimidir.

 Geomatik mühendisliği eğitimi, ülkemizde farklı kurumlarda “Harita Kadastro Mühendisliği”, “Harita Mühendisliği”, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” gibi isimlerle de anılmaktadır.

 

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..