Blog

Hukuk mezunları

Hukuk Mezunlarının Yönelebileceği Meslekler

Hukuk bölümü, okuması en zor bölümlerden bir tanesidir.  Bu bölümü okurken gözlerinizin bozulabileceği gibi diğer yandan da beliniz ağır kitaplar yüzünden fıtık da olabilirsiniz. Ama bunları bir kenara bırakacak olursak aslında hukuk bölümünü okursanız sadece avukat olmak zorunda değilsiniz.

Hukuk mezunu iseniz yönelebileceğiniz meslekler aynen şöyle ;


Avukat

A
vukatlık, akla gelen ilk meslektir. Bu mesleği yapabilmek için yeterlilik gibi bir şey aranmıyor. Sadece Avukatlık kanununa aykırı bir yanınızın olmaması gerekiyor.Avukatlık Kanunu madde 3'teki koşulları taşıyor olmak yeterli.

Bunlar ise :
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
Bir hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,
Avukatlık stajını tamamlayarak, staj bitim belgesi almış olmak,
Levhasına yazılmak istediği Baro çevresinde ikamet etmek ,
Avukatlığa engel yasal bir engeli bulunmamak,

Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilmektedir. Resmi istatistiklere göre ülkemizde barolara kayıtlı 100 binden fazla avukatın varlığı söz konusu.


Hakim

Hukuk mezunlarının en fazla tercih ettiği ikinci meslek hakimliktir. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj aşamasını ve sonunda gerçekleştirilen sınavı geçtiği taktirde mesleğe kabul edilir. Şu an için 20 bine yakın hakim görev yapmaktadır.


Savcı

Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hakimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hakimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de hakimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekir. 


Akademisyen

Akademik kariyer , bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir . Akademisyenlik , daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir . Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir . Ülkemizde sayıları giderek artan hukuk fakülteleri baz alındığında, hukuk alanında akademisyen ihtiyacının bulunduğu açıktır .  


Noter

Noterlik de , yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nda düzenlenmiştir . Noter olabilmek için Noterlik Kanunu madde 7'de öngömrülen staj koşullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi 1 yıldır. Stajın tamamlanması sonucunda belge elde edilir ama bir süre sırada bekleme durumu söz konusudur.

İcra Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki koşulları taşıyan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanırlar. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilan ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.


Bakanlıklarda Uzman ya da Müfettiş

Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkanı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır . Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak gerekmektedir .


Banka ve Finans Kuruluşlarında Hukuk Müşavirliği

Banka ve finans kurumları, bünyelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir .


Kaymakamlık

Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal bilgiler i İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi  mezunları da ihdas edilmektedir . Bunun için KPSS A Grubu sınavından başarılı olmak ön koşuldur.


Her Şey  

Hukuk fakültesi mezunu her işi yapar. Bir hukuk mezununun çalışabileceği meslekler yalnızca sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuk fakültesi mezunu almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilir. Birçok  belediye başkanı, müsteşar  vee milletvekilinin hukukçu olduğunu hatırlatmak isteriz.
 

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..