Blog

konkordato nedir univerlist

Konkordato Nedir ? Süreçleri Nelerdir? İcra Hukukuna Giriş!

Söz konusu ekonomi ve hukuksal konular olduğunda bir sürü terime maruz kalırız. Bu terimlerin birçoğunun ne anlama geldiğini bilmediğimizden olayları genel olarak uzaktan takip etmek durumunda kalırız. Ya da bilgimiz yüzeysel olarak kalır. 

Konkordato, son günlerde oldukça fazla karşılaştığımız terimlerden bir tanesidir. Bu terimin ne anlama geldiğini pek fazla bilmiyor olsak da , az çok şirketler ilan etti diyerekten kulağımızda yer ettiğinden şirketleri ilgilendiren mali bir durum olarak algılayabiliyoruz. 

Peki nedir bu konkordato?


İcra hukukuna giriş!

konkordato nedir univerlist

Konkordato nedir?

Borçlarını taahhüt ettiği zamanda ödemeyi başaramayan veya ödeme konusunda riske sahip olduğuna inanan şirketlerin süre kazanmak adına gerçekleştirdiği başvurudur ve tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına verilen addır.

 

Konkordatoyu kimler talep edebilir?

 • Şahıs (kişi) firmaları,
 • Sermaye şirketleri ; (kooperatifler, dernekler , vakıflar)
 • Alacaklılar
 • Şahıslar

Konkordato hangi koşullarda istenebilir?

Kişiye ait firmalar (Şahıs firmaları) için öncelikli ödeme şartı bulunan fakat vadenin dolmuş olmasına rağmen ödemeyi gerçekleştiremeyenler söz konusu olursa o zaman bu konuda talepte bulunabilirler.

Konkordato ile neler talep edilebilir?

 • Borç konusunda alacaklılardan indirim,
 • Borçlarını ödeyebilmek için zaman içine taksitlendirme,
 • Borçlarını ödeyebilmek için hem indirim ve hem de zaman talep edebilir.Konkordato ilan edince ne olur?

 • Borçlu aleyhine devletin alacakları dahil icra takibi yapılamaz, yapılanlar durur.
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz.
 • Rehinli mallar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir.
 • SGK, vergi borcu ve sair her türlü kamu alacağı tedbir kapsamındadır.
 • Teminat mektuplarının paraya çevrilmesi önlenebilir.
 • Leasing ile alınan malların iadeleri durdurulabilir.
 • Borçlu şirket aleyhine olan sözleşmeler fesh edilebilir.

Konkordato ne kadar sürer?

Ek Uzatma süresi ile birlikte 5 ay geçici 18 ay kesin süre söz konusudur ve bu da 23 aylık bir süreci kapsar. Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.

Bu süreler ile borçların ödenme vadeleri farklılık gösterebilir.


Borçlunun mali durumu düzelirse ne olur?

Konkordato şartı açıklanmasına sebep olan durumlar ortadan kalkar ve konkordato komiseri de bu konuda belgeleri mahkemeye taşırsa konkordatonun reddi gerçekleşebilir.

İflasa nasıl karar verilir?

İflası söz konusu olacak olan borçluya verilen kesin sürenin dolmasından sonra konkordato komiserinin yazılı bir şekilde sunduğu rapor neticesinde talebin reddi ve borçlunun iflası kararı söz konusu olur.

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

  Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..