Blog

temel yetenek testi hakkinda bilinmesi gerekenler

YKS ' de Temel Yetenek Testi(TYT) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bilindiği üzere YÖK tarafından değiştirilen sınav sistemi tüm öğrencilerin kafasını karıştırmıştı, yeni çıkan terimlerin anlamları , ne işe yaradıkları herkesin kafasında büyük bir soru işareti olarak kalmıştı. Biz de sizin için YÖK tarafından yayınlanan en güncel bilgileri düzenleyip, bu bloğumuz da Temel Yeterlilik Testi hakkında bilgiler vereceğiz. 

 

 

Temel Yeterlilik ne demektir? 

 

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar. 

 

 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) hangi alanlardan soruları içerecektir? 

 

TYT’ de Türkçe ve Temel Matematik alanları ile ilgili sorular yer almaktadır. 

 

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir. 

 

Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama 

becerileri ölçülecektir. 

 

 

TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir? 

 

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır. 

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunmaktadır. Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı ve yeni bir sistemdir. Bunun örnekleri dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de mevcuttur. 

 

 

TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik esaslı olmasının ve kapsamında Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri’nin bulunmamasının sebebi nedir? 

 

TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir. Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecektir. Dolayısıyla TYT, okul dışı öğrenme kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır. 

 

 

TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir? 

 

YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6). 

TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi 

Puanı (TYT-Puanı)’dır. 

 

 

TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır? 

Hayır. Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir. 

 

 

TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl 

değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi? 

 

Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir 

puanlama yapılmış olacaktır. 

 

 

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe 

ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?  

 

Hayır. TYT, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.  

 

TYT, Türkçe ve Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgi ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.  

 

Dil ve Matematik, bütün bilim alanlarının ortak ifade aracıdır. Bundan dolayı bu iki dili kullanarak TYT’de adayların sözel ve sayısal yeterliliklerini ölçmek istiyoruz.  

 

Özetle, YÖK bu sistemle beraber ezbere dayalı bir sınav çerçevesinden uzaklaşıp, anlama ve yorumlama üzerinde yoğunlaşmak istediğini açıkça gösteriyor. 

 

 

Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir? 

 

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri; 

 

- Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması, 

- Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih 

edebilmesine imkan tanıması, 

- Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması, 

- Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi. 

 

Konu ile ilgili; 

Yeni Sistem ve Önceki Sistem Arasındaki Farklar Nelerdir ? bloğumuza da göz atmanızı öneririm.  

 

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

 

Bu blog ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.
Özalp TORLAK

Özalp TORLAK

[email protected]

Yaşar Üniverstesi / Yazılım Mühendisliği

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..