Haber

Times Higher Education, 2019 Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesini açıkladı. Sıralamada Türk üniversiteler var mı? 2019 Dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri? Türk üniversiteler kaçıncı sırada?

2019 Dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Times Higher Education'ın sıraladığı listede Türkiye'den de üniversite var. 2019 Dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri? Türk üniversiteler kaçıncı sırada? Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi ve konuyla ilgili bilgiler haberimizde bulunuyor.

Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2019 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında bu yıl Türkiye'den toplam 23 üniversite yer aldı. Sabancı Üniversitesi 77 ülkeden 1258 üniversitenin değerlendirmeye alındığı bu yılki sıralamada 351-400 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI
Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, Türkiye'den bu yıl sıralamada yer alan 23 üniversitenin başarı sıralamaları şöyle:

Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında, Koç Üniversitesi 401 – 500 bandında, Bilkent, Boğaziçi ve Hacettepe Üniversiteleri 501 – 600 bandında, İTÜ ve ODTÜ 601 – 800 bandında, Anadolu, Atılım, Erciyes, Gebze Teknik ve İstanbul Üniversiteleri 801-1000 bandında, Akdeniz, Ankara, Bahçeşehir, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, İYTE, Marmara, Ondokuz Mayıs, TOBB ve Yeditepe Üniversiteleri de 1001 + bandında yer aldı.

THE Dünya Üniversiteler Sıralaması metodolojisi Eğitim, Uluslararası Görünüm, Sanayi Geliri, Araştırma ve Atıf olmak üzere 5 ana boyut ve 5 ana boyutu oluşturan 13 alt göstergeden oluşuyor.

Sıralamada söz konusu 5 ana boyuta aşağıdaki oranlarda ağırlık verilmiş:

Eğitim: üniversitenin öğrenim ortamı (toplam puanda %30 ağırlık)
Araştırma: hacim, gelir ve itibar (%30 ağırlık)
Atıflar: araştırmadaki etkinlik (%30 ağırlık)
Sanayi Geliri: yenilikçilik (%2,5 ağırlık)
Uluslararası Görünüm: personel, öğrenci ve araştırma (%7,5 ağırlık)

 SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Sabancı Üniversitesi, 1994 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde Sabancı topluluğu tarafından kurulma karar alınmış ve Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başlamış bir vakıf üniversitesidir.

Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de liberal bilimler tarzı eğitim veren tek yüksek öğretim kurumudur. Bu sistem altında tüm öğrenciler ilk sene bir çekirdek ders grubuna tabi tutulmakta, ikinci sınıfta belirli bir bölüme odaklandıktan sonra, ikinci sınıftaki deneyimlerinin sonucunda ikinci sınıfın sonunda programlarını seçebilmektedirler.

Geçmiş
Sabancı Üniversitesi'nin kurulum süreci, yükseköğretim kurumlarının kurulup işletilmesi hakkının özel vakıflara da tanınmasıyla beraber başladı. Sabancı Topluluğu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş kararını 1994 yılında aldı. Ağustos 1995'te, 22 değişik ülkeden, çeşitli üniversite, bilim merkezi ve disiplinlere mensup 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve iş adamı İstanbul'da düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Konferans salonunda, kurulacak üniversitesinin felsefesinin "Birlikte yaratmak ve geliştirmek" olması kararlaştırıldı. Bu konferansı, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin çalışmaları ve oluşan akademik programlar izledi. Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşuna izin veren kanun, 5 Haziran 1996 tarihinde yasalaştıktan sonra, 31 Temmuz 1997'de Üniversite kampüsünün temeli atıldı. Üniversite, Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı.

Sabancı Üniversitesi kuruluş ilkeleri doğrultusunda öğrencilerinin disiplinlerarası bir eğitim görmeleri amaçlanmış, okulun akademik yapısı da buna göre tasarlanmıştır. Sabancı Üniversitesi 3 fakülte ve 1 dil okulundan oluşmaktadır. Bunlar;
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Diller Okulu'dur

Öğrenim Sistemi
Üniversite, "Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. "Alışılmış "bölüm" sisteminin disiplinlerarası etkileşimi engelleyebildiği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu gerekçesiyle üniversitede akademik bölüm bulunmamaktadır. Üniversitede öğrenim görmek isteyen olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, fakülte ve fakülte gruplarından seçim yaparlar.

Üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin iki yıllık Temel Geliştirme Programı'na başlayabilmeleri için üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girerek yeterlilik almaları ya da TOEFL IBT, CAE, CPE, FCE, KPDS, ÜDS, PTE Akademik, YDS, ELAE sınav başarısını ibraz etmesi gerekmektedir. Diğerleri ise, İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra Temel Geliştirme Programı’na devam etmeye hak kazanmaktadır.

Öğrenim sisteminin altyapısını oluşturan "Temel Geliştirme Programı" süresince öğrenciler, farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatı elde etmektedir.

Temel Geliştirme Programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, tüm öğrenciler, fen bilimleri, sosyal bilimler ve bu alanlarla ilgili diğer disiplinlerin bütünlük içinde ele alındığı "Üniversite Derslerini" almaktadırlar. Temel Geliştirme Programı'nın ikinci aşamasındaysa, öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri programın giriş derslerini almaktadırlar.

Öğrenciler, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını belirlemektedir. Sabancı Üniversitesine giriş yapılmış fakültenin içerisinde, birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Giriş yapmış oldukları fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterlerse, merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması gerekir.
Temel Geliştirme Programı

Temel Geliştirme Programı, Temel Geliştirme Yılı (TGY) ve Üniversite Dersleri'nden oluşmaktadır. Sabancı Üniversitesi'ne LYS üzerinden giriş yapan tüm öğrenciler İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE)'na girerler. Bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler yoğun İngilizce ve Türkçe derslerinden oluşan Temel Geliştirme Yılına devam ederler. İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ise birinci sınıfa başlarlar. Birinci sınıfta tüm öğrenciler çekirdek programa tabi tutulurlar. Bu doğrultuda girdiği fakülte'den bağımsız olarak bütün öğrenciler, lisans programının birinci sınıfında, iki dönem boyunca,

İnsan ve Toplum
Devrim Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı
Doğa ve Bilim
Matematik
İngilizce derslerini alır.

Üniversitenin ikinci senesinde öğrenciler okumayı planladıkları bölüme giriş derslerini alırlar. Örneğin Endüstri Mühendisliği okumayı planlayan, fakat Ekonomi ve/veya Bilgisayar Mühendisliğinde aklı kalan bir öğrencinin ikinci sınıf ilk dönemde alacağı dersler şöyle sıralanabilir;

Endüstri Mühendisliğine giriş
Lineer Cebir
İstatistiğe giriş
Mikroekonomiye giriş
Oyun Teorisine giriş
Bilgisayar Mühendisliğine giriş

Öğrenci ikinci sınıfın sonunda bir diploma programı bildirmek zorundadır. Fakat bu diploma programı mezuniyetten önce tekrar değiştirilebilir. Ayrıca tam olarak bir programa karar verememiş öğrenci diploma programı gerekliliklerini yerine getirdikten sonra istediği şekilde diğer branşlardan da ders alabilmektedir.

Diploma Programları
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Kültürel Çalışmalar
Toplumsal ve Siyasi Bilimler
Yönetim Bilimleri
Uluslararası Çalışmalar
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik
Mekatronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği

BAGEM
Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin üniversite hayatındaki yeni sorumluluklarına etkin ve güven içerisinde adapte olabilmelerine yardım etmek, onları teşvik etmek ve de bireysel ve akademik gelişimlerinin sürekliliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. BAGEM aşağıdaki destek birimlerinden oluşmaktadır: Akademik İletişim Hizmetleri, Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı, Akademik Destek Programı, Engelsiz Üniversite Programı, Ders Değerlendirme, Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler, Öğrenci Danışmanlık Sistemi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri.

Kariyer Geliştirme
Sabancı Üniversitesi öğrencilerini eğitim sonrası hayata hazırlamak amacıyla Kariyer Gelişim Atölyesi (KGA) programını geliştirmiştir. KGA, öğrencilerin hem üniversite yıllarına hem de mesleki hayatlarına hazırlanması için gereken bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktadır. Bu program sayesinde öğrenciler kendi eğitim alanlarına uygun olan sektörleri ve istihdam olanaklarını da öğrenmektedirler. Ayrıca KGA, iş bulma sürecinde öğrencilere de yol göstermektedir.

Araştırma Merkezleri
Sabancı Üniversitesi Nano-teknoloji Araştırma ve Başvuru Merkezi Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı tarafından başlangıç aşamasında yapılan 25 milyon avro tutarında yatırımla kurulmuştur. Temmuz 2011 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkez, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin mevcut araştırma olanaklarına büyük katkıda bulunmuştur.

40 akademisyen, doktorasını tamamlamış yaklaşık 40 kadar araştırmacı ve yüzlerce doktora öğrencisi merkezin çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Birden çok disiplin üzerinden ileri düzey araştırma çalışmalarının gerçekleştirildiği Merkez bünyesinde, ileri düzey malzeme bilimi, temel bilimler, ve nano-mühendislik alanlarında uzmanlık sahibi araştırmacılar bir araya gelip elektronik, fotonik, sağlık, inşaat, çevre, tarım ve ambalajlama endüstrileri için uygulamalar geliştirmektir.

İstanbul Politikaları Merkezi
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuğa uzanan önemli sosyal ve siyasi konular üzerinde uzmanlaşan küresel bir politika araştırma kuruluşudur. İPM bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar üç ana grupta organize edilip yönetilmektedir:

İstanbul Politikalar Merkezi - Sabancı Üniversitesi - Stiftung Mercator İnsiyatifi,
Demokratikleşme ve Kurumsal Reform,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Arabuluculuk.

On yıldan uzun bir süredir, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve belli başlı menfaat sahiplerine İPM tarafından uzmanlık alanları çerçevesinde objektif analiz ve yenilikçi politika önerileri yapılmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nin önemli bir parçası olarak, İPM aynı zamanda akademik araştırmaları teşvik etmek üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Merkez bünyesindeki çeşitli programlar aracılığıyla genç akademisyenlere ve politika araştırmacılarına entelektüel anlamda ve önemli boyutta destek sağlanmaktadır.

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)
İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), enerji ve iklim alanlarıyla ilişkili objektif ve kaliteli iktisadi ve siyasi çalışmalar gerçekleştiren gelecek-odaklı bağımsız bir araştırma ve politika merkezidir. IICEC’nin çalışmaları, gerek bölgesel gerek küresel anlamda sürdürülebilir bir enerji geleceği için çözümler geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

IICEC, diğer üniversitelerle gerek bölgesel gerek dünya çapında bir işbirliği ağı kurarken hükümetler, sanayi ortakları, uluslararası teşkilatlar, think-tank ve diğer araştırma organlarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Merkez’in hedefi, politika yapıcılara, sektöre, akademisyenler ve kanaat önderlerine enerji alanındaki başlıca güçlükler hakkında bilgi aktararak objektif ve güvenilir analiz sunmaktır. IICEC, enerji ve iklimle ilgili alanlarda faaliyet gösteren belli başlı menfaat sahiplerini bir araya getiren seçkin bir platform sunmak suretiyle fikir alışverişi yapılıp fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Sakıp Sabancı Müzesi
Sabancı Üniversitesi’ne ait olan Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Boğazı’nda, bir tepenin üzerinde yer almaktadır. İlk olarak 2002 yılında faaliyete geçen Müze açılışından önce bina Sabancı ailesi tarafından konut olarak kullanılmıştır. Bugün Müze kapsamında resim ve kaligrafi koleksiyonlarına ev sahipliği yapan köşk ve de güncel sergilere ev sahipliği yapan galeriler, İstanbul Boğaz’ı manzarasına sahip, büyük bir bahçede yer almaktadır. Sakıp Sabancı Müzesi geniş bir daimi koleksiyona, büyük uluslararası sergiler ile farklı kültürel ve eğitim programlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..