Haber

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başlıyor

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başlıyor

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başlıyor.

Başvuru Tarihleri:   18 Şubat – 16 Mart 2020 (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanır.) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır.

Bölge Yarışmaları: 8-11 Haziran 2020

Final Yarışması:  22-27 Eylül 2020

Yarışma kapsamında bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Yarışmanın dokuz ana kategorisi bulunmaktadır. Projenin Tematik Alanlar tablosundaki başlıklardan birini kapsaması gerekmektedir.

1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.

3. Eğitim

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir.  Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

4. Enerji ve Çevre

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer. 

5. Gıda ve Tarım

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı;  gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.

6. Makine İmalatı ve Otomotiv

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri  malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.

7. Sağlık

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer. 

8. Savunma, Uzay ve Havacılık

Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.

9. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir.

Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.

1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (18 Şubat – 16 Mart 2020) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)

2. Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi

3. Üçten fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler,

4. TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,

Bu belgeler dışında kalan projeye ait belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.

Varsa projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.

Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Kargo ile evrak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Eksik, hatalı veya yanlış bilgi veya belge ile başvuru yapılması veya değerlendirme kriterlerinde ve çağrı metninde 4.2.1.de belirtilen Etik İhlal Gerekçeleri maddesinde belirtilen durumlarının tespiti halinde başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.

 

Ödüller

Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir. 

 

BÖLGE DERECELERİFİNAL DERECELERİ
YARIŞMA DERECESİ

PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL*

DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ

PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL*

DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK5.000 TL2.000 TL15.000 TL5.000 TL
İKİNCİLİK3.500 TL1.500 TL10.000 TL4.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK2.000 TL1.000 TL7.500 TL3.000 TL
TEŞVİK--5.000 TL2.000 TL

Detaylar için tıklayınız!

Detaylı Bilgi ve başvuru linki

Resim

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..