Haber

4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

Aktüerler Derneği ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Dördüncü Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi 24-25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

SABAH OTURUMU

9:00- 10:30

Kemal Kurdaş Salonu
Hayat Dışı  Sigortalar

Başkan: Prof. Dr. Meral Sucu

Salon A
Sigorta ve Finans

Başkan: Prof. Dr. Zehra M. Muluk

 

Salon B
Finans Teorisi – Davranışsal Finans

Başkan: Prof. Dr. Serpil Cula

 

Salon C
Sigortacılık

Başkan: Prof. Dr. Ali Köse

 

Salon D 
Sigorta Hukuku

Başkan: Prof. Dr. Fatih Tank

 

Esscher Dönüştürülmüş Budanmış Alfa-Çarpık Laplace Dağılımının Aktüeryal Risk Modellerine Uygulanması

Veli Kısa, Abdullah Yılmaz, Altan Tunçel

Sigorta Acentelerinin Yüksek Riskli Müşteri Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

 Fatma Demirağ

Sigorta Sektörü Riskliliğinin Kredi Portföy Riski Ölçüm Yöntemi ile Değerlendirilmesi

 Melis Erkan, Kasırga Yıldırak

Sermaye Birikim Aracı Olarak Sigortacılık

Seyfettin Kurt

Türkiye'de Otonom Araçların Sigortalanmasına İlişkin Hukuksal Altyapı Yetersizliği ve Sigorta Şirketlerine Etkileri

Serhat Yanık,

 Ömer Şentürk, İlker Durgut

 Sigorta Şirketleri için Optimal Portföy Seçimi

 Müge Yeldan, Betül Zehra Karagül Gençgönül,  Hüseyin Tatlıdil

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin Değerlendirilmesi

Özlem Uz

Finansal Okuryazarlık, Tasarruf Bilinci ve Bireysel Emeklilik Sistemi İlişkisi: İzmir’de Orta Öğretim Öğrencileri Arasında Yapılan Bir Çalışma

 Banu Özgürel, Hasan Yüceyılmaz

Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Sigorta Şirketlerinin Riskleri Fiyatlama Araçları ve Modelleri

 Hüseyin Akbulut

Sigorta Hukuku
Bedensel Zararlarda İhtilaflar ve Alternatif Çözüm Yolları

Akay Dorukhan Şimşek, Engin Sölömbaz

Toplam Hasar Fazlası Sıralandırma Bağıntısı Altında Beklenen Fayda Kuramı ile Kümülatif Beklenti Teorisinin Karşılaştırılması

Ezgi Nevruz, Ş. Kasırga Yıldırak, Ashis SenGupta

Türkiye’deki Sigortacılık Sektöründe Erken Uyarı Modeli

 Günay Burak Koçer, Ahmet Genç, Gizem Ocak, A. Sevtap Selcuk-Kestel

Davranışsal Finans ve Davranışsal Sigortacılık

 Sefa Kerim Deniz

 

Banka Sigortacılığının (Bankasürans) Geçmişten Günümüze Gelişimi

 Fatih Akliman

Sigortacının Poliçe Verme Yükümlülüğü

Nurdan Orbay Ortaç

Hasarlar Arasındaki Bağımlılığın Modellenmesinde Parametrik Kopula Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Övgücan Karadağ Erdemir, Meral Sucu

Sürdürülebilir Sigorta İlkeleri Kapsamında Sigorta Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Raporlarının Değerlendirilmesi
Nalan Akdoğan, Buğra Soylu, Gökhan Kılıç

Sigorta Poliçelerinden Beklentiler Eğilimler ve Satın Alma Tercihleri

 Zeynep Koç, Serpil Cula

2007-2017 Yılları Arası Türk Sigorta Sektöründe 
Yabancı Sermayeli Şirketler Üzerine Bir Araştırma

Hakan Özcan

 Aktüerya Bilirkişiliği

Cemal Emre Doğan

 

Sigortacılıkta Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi

Mustafa Güneş

 

Kur Dalgalanmalarının ve Enflasyonun Otomobil Sigorta Fiyatları Üzerindeki Etkileri
Büşra Yılmaz, Ezgi Yiğit, Serpil Cula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemal Kurdaş Salonu 
Hayat Dışı Sigortalar

Başkan: Prof. Dr. Serpil Ergün Bülbül

Salon A 
Data Analitik

Başkan: Prof. Dr. Güçkan Yapar

Salon B 
Hayat Dışı Sigortalar

Başkan: Doç. Dr. Altan Tunçel

Salon C 
Hayat Sigortaları

Başkan: Doç. Dr. Murat Büyükyazıcı

Salon D 
Emeklilik

Başkan: Doç. Dr. Yasemin Gençtürk

Türk Sigortacılık Sektörü için Solvency II Gereklerinin Değerlendirilmesi

 Mehmet Höbek, A. Sevtap Selçuk-Kestel

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Kanunun Sigortacılık Sektörüne Etkisi

 Fatma Ebru Gençosmanoğlu

Değişen Dünyada, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Tarım Sigortası

 Bekir Engürülü, Ahmet Savaş İntişah, Ahmet Karlıoğlu

Uzun Ömürlülük Riski Analizi: Kredibilite Yaklaşımı

Bükre Yıldırım Külekci, A. Sevtap Selçuk-Kestel

Türkiye ve Avrupa Sigorta Sektörlerinin Karşılaştırılması, Hayat Sigortası Primlerini Etkileyen Parametreler

Batuhan Çakır, Gülin Kahvecioğlu, Berk Nayır, Ayla Oğus Binatlı

Zorunlu Trafik Sigortasında Yükselen Fiyatlar Sonrasında Başlatılan Havuz Uygulaması

Muharrem Umut

Gelişen Teknolojinin Sigorta Sektörüne ve Sigorta Eğitimine Etkisi Galip Gökakın,    F. Zehra Muluk

Tarım Sigortası için Sigorta Yineleme Durumunun Hasar Modellerine Etkisi

 Mustafa Asım Özalp, Kasırga Yıldırak

Heligman Pollard Modeli ile Stokastik Ölümlülük Tahmini

Derya (Cidal) Karagöz

CPPI Stratejisi ve Kesikli Zaman Varsayım Altında Belirlenmiş Fayda Emeklilik Fonu Modellemesi

  Anıl Gülveren, Z. Büşra Temoçin, A. Sevtap Selçuk-Kestel

Zorunlu Trafik Branşlarında Risk Primi Tahmini: Türkiye Uygulaması

 Erdener Usta, A. Sevtap Selçuk-Kestel

Telematik, Sigortaya Etkisi ve Önündeki Engeller

 Halil İbrahim Güvenç

Verim Sigortası için Prim Oranlarının Belirlenmesi: Buğday Örneği

Güven Şimşek, Ş. Kasırga Yıldırak

Bileşik Yaşam Zamanlarının Simetrik ve Asimetrik Kopula Fonksiyonu ile Modellenmesi ve Aktüeryal Uygulamaları

 Emel Kızılok Kara

İkinci Kademe Emeklilik Sistemleri için Uzun Yaşam Riski: Türkiye Çalışması

Gözde Açıkgöz, A. Sevtap Selçuk-Kestel

Türkiye ve Avrupa Sigorta Sektörlerinin Karşılaştırılması, Kasko ve Trafik Primlerini Etkileyen Parametreler

Ege Oğur, Ersin Büber, Çise Bengisu Günüşen, Ayla Oğus Binatlı

Aktüeryal Kümeleme, Aktüeryal Sınıflandırma ve Aktüeryal Önceliklendirme

 Kasirga Yildirak, Ezgi Nevruz, İsmail Gür, M. Asım Özalp

 

Türkiye’deki Afet Çalışmalarına İklim değişikliği Adaptasyonu

Burçak Başbuğ Erkan

Türkiye’de Emekli Ölümlülüğü ve Ulusal Ortalamadan Farklar

 İlker Şirin, A. Banu Ergöçmen

Reed Merrell Yöntemi ile Yıllara Göre Öğretmenlik ve Mühendislik Meslek Gruplarına Özel Emeklilik Yaşlarının Düzenlenmesi

 Eren Deniz Kahraman

Trafik Sigortasında Prim Değerlendirmesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

 Pervin Baylan, Neslihan Demirel

Hasar Sayılarının Modellenmesinde Makine Öğrenimi Tekniklerinin Kullanılması

 Aslıhan Şentürk Acar

Yerel Parametreler Kullanılarak Oluşturulan Yer Hareketi Simülasyon Modelinin Sigorta Primlerine Etkisi: Bursa Örneği

Barış Ünal, Aysegül Askan, A. Sevtap Selçuk-Kestel

Hayat Sigortası Talebinin Uluslararası Analizi

 A. Buğra Soylu, Özge Sezgin Alp, Erdem Kırkbeşoğlu

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kalma Süresini Etkileyen Faktörlerin Bayesci Parametrik Yaşam Modelleri İle İncelenmesi

İrem Sezer, Güven Şimşek, Duru Karasoy

Motorlu Araç Sahiplerinin Kasko Sigortasına Karşı Tutumuna İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Samet Gençgönül, Mehmet Uysal, Betül Zehra Gençgönül

Natamam Piyasada  Dayanıklı Karesel Riskten  Korunma  Problemi  ve Tek Periyotlu Durum İçin Uygulamalar

Gültaç Eroğlu İnan, Ayşen Apaydın

Maruz Kalma Eğrileri ve Reasürans Fiyatlandırması

 Gülçin Akarsu, A. Sevtap Selçuk-Kestel 

Eşin Vefatından Sonra Yeniden Evlenme: Kadınlar için Evlilik Tarihçesi Analizleri

 Ayşe Abbasoğlu Özgören

Türkiye’de Katılım Sigortacılığı Yapan Hayat/Emeklilik Sigorta Şirketlerinin TOPSİS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

 Tunga Bozdoğan, Behlül Ersoy, Mehmet Kaygusuz

Otomobil Kasko Sigortalarında Muafiyetin Belirlenmesinde Senaryo Analizi

 Nihal Çukurluöz, Serpil Ergün Bülbül

Aktüeryal veri setlerinde ATA Metot

 Tuğçe Ekiz Yılmaz, Güçkan Yapar

Azerbaycan Sigorta Şirketlerinin Hasar Karşılığının Bornhuetter-Ferguson Yöntemi ile Hesaplanması ve Yeterliliğinin Denetlenmesi

 Afet Hasanova

Son Yaşayan Tam Hayat Anüitesinde Beklenen Ödemelerin Uzun Ömürlülük Riski Altında Farklı Kopula Bağımlılık Parametreleriyle Analizi

 Özer Bakar, Murat Büyükyazıcı

Katkısı Belirli Emeklilik Planlarında Kayıptan Kaçınan  Bireyler için Optimal Yatırım Stratejisi

 Yasemin Gençtürk, Murat Kırkağaç

Türk Sigorta Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bütünleşik Entropi Ağırlık ve Topsis Yöntemiyle Analizi

 Serhat Yanık, İlker Durgut, Ömer Şentürk

 

 

Ödenen ve Gerçekleşen Hasar Bilgisine Dayalı Rezerv Tahmin Yöntemleri: Bir Uygulama

Müge Yeldan, Uğur Karabey

Türkiye’deki Göç ve Göçe Bağlı Verilerin Görselleştirilmesi

 Merve Paker, Serdar Neslihanoğlu

 

 

 

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..