Haber

ALES için nefesler tutuldu

ALES için nefesler tutuldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül-4 Ekim 2017 tarihleri arsında başvurusu alınan sonbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ALES için başvuru yapan adaylar, sınavın yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2017 ALES ne zaman?

 

ALES NE ZAMAN? 2017

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak adaylar, 'ALES ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. 2017 ALES sonbahar dönemi 19 Kasım 2017 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek.

 

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, 50 sorudan; Sözel Testi, 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. Sınav Türkçe olacaktır.

 

SINAVIN UYGULANMASI NASIL OLACAK?

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

 

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır.

 

Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı adaylara sınav kitapçıkları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

 

Adaylar, kendilerine verilen sınav kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası/Y.U Numarası, sınava giriş belgelerinde yer alan Sınava Giriş Kodu bilgilerini yazacaklar ve ilgili alanlarda kodlayacaklardır. Bu işlemler yapıldıktan sonra sınav kitapçığının ilgili alanı, aday tarafından imzalanacaktır. Bu işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak yapılmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.

 

Sınava giren adayların, kendilerine verilen sınav kitapçığını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

 

Adayların sınava giriş belgelerinde yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki görevliler adayların sınava giriş belgelerini toplayacaklardır.

 

Adaylar, daha sonra kitapçığın ön kapağının arka yüzündeki alanları, kendi el yazıları ile sınav başlamadan önce dolduracaklardır.

 

Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın sınav kitapçığı üzerinde yer alan karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

 

Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra adayların, sınav ın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir.

 

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

 

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
 

Puan TürüSayısal TesiSözel Testi
ALES Sayısal Puanı2,750,25
ALES Sözel Puanı0,250,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı0,500,50

 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..