Haber

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden BAP Çok Disiplinli Güdümlü Proje çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden BAP Çok Disiplinli Güdümlü Proje çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesi ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki önceliklerini desteklemek amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu, Çok Disiplinli Güdümlü Proje çağrısına çıkmıştır.Birinci aşama başvurular, 21.02.2020 tarihine kadar yapılacaktır

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, ülkemizin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Üniversitenin Stratejik Planı kapsamında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarla alternatif çözüm önerileri sunabilecek, elde edilen sonuçlarının izlenebilir hedefleri olan Çok Disiplinli Güdümlü Proje önerilerini desteklemek için proje çağrısının yapılmasına karar vermiştir.

Amaç ve Hedefler:

Çok Disiplinli Güdümlü Proje çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen öncelikli alanlarda ülkemizin gelişmiş ülkeler ile bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında rekabet gücünü artıracak, belirtilen alanlarda var olan sorunlara bilimsel açıdan yaklaşarak alternatif çözümler sunacak, üniversitemiz içerisinde farklı disiplinlerde çalışmakta olan akademik personelimizin eşgüdümlü bir şekilde çalışmasına imkân sağlayacak, katma değeri yüksek, orijinal projeler desteklenecektir. Projelerden elde edilen sonuçların, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 3. maddesinde[1] yer alan “proje çıktısı” tanımına uygun çıktılara dönüşmesi beklenmektedir. Önerilecek projelerde değişik birimlerde farklı uzmanlık alanlarına sahip (en az iki farklı uzmanlık alanı) akademik personelimizin aşağıda yer alan konularda işbirliği içerisinde çalışması beklenmektedir.

[1] Proje Çıktısı: İlgili BAP proje künyesini atıflandırmak şartı ile proje sonuç raporu tarihinden itibaren en çok 2 (iki) yıl içinde proje kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen;

 • Üniversitelerarası Kurul tarafından tanınan indekslerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve alan indeksleri gibi) yer alan dergilerde yayımlanmış makaleleri,
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurularını,
 • Ulusal Patent: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurularını,
 • Kitap veya kitap bölümü: Ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap ve ya kitap bölümü yazarlığı,
 • Sanat tasarım projeleri için sergi, panel, workshop, konser, kongre, konferans, cd vb. gibi eserleri ifade eder.
 • Pilot tesis, prototip, faydalı ürün/model, tasarım ve sergileri ifade eder.

Çok Disiplinli Güdümlü Proje Çağrılarına Başvuru Süreci:

Bu çağrı programı kapsamına özel olarak proje başvuruları iki aşamalı olacak şekilde planlanmıştır. Bu başvurulara ilişkin takvim aşağıdaki gibidir:

 Son Başvuru TarihiSonuç Açıklama Tarihi
Birinci Aşama21 Şubat 2020 – 17:3020 Mart 2020
İkinci Aşama15 Mayıs 2020 – 17:30Temmuz ayı içerisinde

İlk Aşama Başvuruları:

Çok Disiplinli Güdümlü Proje önerileri için aşağıdaki linkten erişilebilecek ön başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu MS Word kullanılarak doldurulduktan sonra PDF formatına çevrilip [email protected] adresine iletilerek aynı zamanda ilgili akademik birimin üst yazısı ve yönetim kurulu kararı ekinde BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Başvuru ve eklerinin 21.02.2020 Cuma günü saat 17.30’ a kadar Rektörlük Genel Evrak Birimine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İlk Aşama Başvuru Formu Linki: http://bap.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/n-basvuru-deu.docx

İkinci Aşama Başvuruları

İlk aşamayı geçen başvuru sahipleri 20.03.2020 tarihine kadar e-mail ve yazı ile bilgilendirilecek olup, proje yürütücüleri ikinci aşama için projelerini BAPSİS üzerinden hazırlayarak ilgili akademik birimin üst yazısı ve yönetim kurulu kararı ekinde BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Başvuru ve eklerinin 15.05.2020 Cuma günü saat 17.30’ a kadar Rektörlük Genel Evrak Birimine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Proje Bütçesi:

Çok Disiplinli Güdümlü Proje çağrısı için bütçe üst limiti 750.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar sadece proje için gerekli olan sarf malzeme, hizmet alımı, makine-teçhizat, yolluk giderlerini içermekte olup, projede görev alacak bursiyerler için ayrıca finansal destek istenebilmektedir. Projelerde istenen bütçenin, ilgili projenin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Üniversitemizde mevcut olan demirbaşların tekrar alınmasını ve büyük ölçüde hizmet alımı gerektiren bütçeler, projenin olumsuz değerlendirilmesine neden olabilecektir.

Bursiyer Ödemeleri:

Bir projede bursiyer olarak görev alabilecek lisansüstü öğrenci sayısı en fazla 2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin burs alabileceği maksimum süreler ve alacakları aylık tutarlar aşağıya çıkarılmıştır.

NiteliğiSüresi (Ay)Burs Tutarı  (Net Ödenecek)
Yüksek Lisans Öğrencisi121.400.-TL
Doktora Öğrencisi242.100.-TL

Üniversitemiz dışından araştırmacıların projede yer alması:

Bir projede görev alacak DEÜ dışından araştırmacı sayısı DEÜ’den yer alan toplam araştırmacı (yürütücü dahil) sayısının %50’sini geçmemesi gerekmektedir.

Çağrıya Özel Hususlar

Bu çağrıya ait özel hususlar şunlardır:

– Araştırma ve geliştirme niteliği olmayan;

– Daha önce yapılan, tekrar niteliği taşıyan;

– Bu çağrıda ifade edilen amaç ve hedefler ile bağlantısı olmayan;

– Sadece tek bir programda yer alan öğretim üyelerini içeren;

– Gerekli olduğu halde etik kurul belgesi olmayan;

– Çok disiplinli olma özelliği taşımayan proje önerileri kapsam dışında tutulacaktır.

İletişim:

Özge GÜMÜŞ

Öğretim Görevlisi

232 412 13 52

[email protected]

Ayşe BALCI

BAP Personeli

0 232 412 13 85

[email protected]

Çok Disiplinli Güdümlü Proje Çağrıları:

 1. İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri
 2. Motor Teknolojileri – Elektrikli ve Hibritli Araçlar
 3. Robotik, Mekatronik ve Otomasyon
 4. Genişbant Teknolojileri
 5. Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi Teknolojileri
 6. Mikro Nano Teknolojiler ve Opto-Elektronik
 7. Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0
 8. Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi
 9. Büyük Veri, Veri Analitiği, Bulut ve Bilgi Güvenliği
 10. Isıl Enerji Depolama
 11. Hidrojen ve Yakıt Pilleri
 12. Sensör Teknolojileri
 13. Biyoenformatik
 14. Çevre Sağlığı ve Çevre Ekosistemi
 15. Denizlerde Kirlilik İzleme Araştırmaları
 16. Sanal Gerçeklik / Arttırılmış Gerçeklik Ürünleri
 17. Deprem Erken Uyarı/Önkestirim/Tahmin Yöntem/Cihaz Ve Teknolojiler
 18. Akıllı Ulaştırma Sistemleri
 19. Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
 20. Yenilikçi Tanı ve Tedavi Teknolojileri
 21. Rejeneratif Tıp
 22. Moleküler Epidemiyoloji
 23. Moleküler Onkoloji
 24. Translasyonel Tıp
 25. Sağlık Eğitimi Teknolojileri
 26. Hasta İlaç Uyumunu Geliştirme
 27. Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler
 28. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Sürecinde Kültürlerarası Etkileşim

Resim

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

  Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..