Haber

İstanbul Teknik Üniversitesi Burs Programı Başvuruları Başladı

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 10 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Son başvuru tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe (saat 17.00’ye kadar).

BAŞVURU KOŞULLARI:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.
3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
4. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.
5. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak İTÜ doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının (657 sayılı Kanun kapsamında) kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
(NOT: YÖK 100/2000 Burs Programı Usul ve Esaslar’ının "Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7’nci maddesi kapsamında;
- Herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık 2.000 TL’dir.
- Usul ve Esasların 6. Maddesinin (ç) fıkrasında belirtilenler hariç (657 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadroları hariç) herhangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarı aylık 500 TL’dir.)
7. Doktora programında ders alma aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini vermemiş olmak.
(NOT: Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar). 
8. İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, İTÜ’de başvuracakları (başvuru dilekçelerinde belirtecekleri) doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 
(NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayıp, bu şartı sağlamayan adaylar kesinlikle başvuru yapamazlar. Bu şartı sağlamadığı halde başvuru yapan adayların bursları iptal edilir).

ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU YAPILABİLECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR:

Adaylar aşağıdaki alanlardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecektir.
- Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)
- Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
- İklim Değişikliği
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Biyoteknoloji
- Mimarlık
- Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
- Polimer Bilimi ve Teknolojisi
- Kutup Çalışmaları
- Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

BAŞVURU:
İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler:
Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 06 Eylül 2018 günü saat 17.00’a kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

İTÜ’de doktora programına kayıtlı OLMAYAN öğrenciler:
Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 06 Eylül 2018 günü saat 17.00’a kadar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BELGELERİ:
1. İmzalı başvuru dilekçesi 
- İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler için dilekçe
- İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için dilekçe
(NOT: Dilekçede “Başvuracağı Burs Programı Alanı” kısmına SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır).
2. Yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
(NOT: İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için diploma/mezuniyet belgesi gerekmemektedir).
3. Lisans ve yüksek lisans not dökümleri
4. İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için mevcut aşamadaki durumunu gösteren doktora not dökümü
5. İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için aktif öğrenci olduğunu
gösterir öğrenci belgesi 
(NOT: Son 1 hafta içerisinde alınmış olması zorunludur).
6. ALES sonuç belgesi
(NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, ALES belgesinin son üç yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 
NOT: İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler İTÜ’ye kayıt yaptırdıklarında sundukları ya da daha güncel ALES belgelerini kullanabilecektir).
7. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
(NOT: İTÜ’de geçerli yabancı dil sınavlarına buradan ulaşabilirsiniz).
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.

Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.

Ayrıntılar için tıklayınız!

Editör/ Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..