Haber

Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Yüksek Lisans Programı

Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Yüksek Lisans Programı

Bilgi Üniversitesi'nde Geleceğin girişimcisi olmak, teknoloji ve inovasyon anlayışını fırsatlara çevirmek için LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Yüksek Lisans Programı başvuruları devam ediyor.

LITE lisansüstü derecesi üç dönem tezsiz bir programdır.BİLGİ'de ve ATÖLYE'de yapılacaktır. Her kurs, çevrimiçi ve sınıf etkinlikleri dahil olmak üzere bireysel ve grup çalışmalarını içerir.

Dersler

1. Yarıyıl

Öğrenme ve Sistem Düşüncesi

Öğrenme ve Sistem Düşünme dersinde, öğrenciler sistemik düşüncenin tarihini, gelişimini ve gelişimini ve dünya sisteminin bir parçası olan diğer alt sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenerek sistem farkındalığı kazanırlar. Karmaşık sistemlerin dünyadaki örneklerle gıda sistemlerinde, ekonomik sistemlerde, enerji sistemlerinde işleyişini öğrenir ve sistematik düşünme zihniyetinden ve bakış açısından farklı bir bakış açısı kazanırlar. Sistemdeki süreçleri modelleyerek ve simüle ederek test etmenin yanı sıra dinamik sistemlerin yapısını ve çalışmasını anlayacaklardır.

Öğretim Görevlisi Mine Öztürk

Sürdürülebilirlik ve Etik

Sürdürülebilirlik ve etik dersinde, öğrenciler sürdürülebilirlik ve etik tarihinin gelişimi ve önemini, antroposenin terimini ve tarihini ve insanın doğa ile ilişkisinin nasıl değiştiğini öğrenirler. Temel sosyal teorileri, ekonomik teorileri ve insanlık olarak bir araya gelen var olan sürdürülemez sistemin nedenlerini toplumlar oluşturmaya başlarlar. Sürdürülebilirliği küresel kalkınma perspektifiyle kavrarken, bugünün dünyasının sürdürülebilirliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal yönlerini anlamanın yanı sıra uluslararası inisiyatiflerinde etik davranmalarına neden olan etik faktörleri öğrenir.

Öğretim Görevlisi Alper Akyüz

 

Karmaşık Problem Çözme

Karmaşık Problem Çözme dersinde öğrenciler tasarımın tarihsel gelişimini ve tasarım odaklı düşüncenin temellerini öğrenir ve tasarım düşüncesini oluşturan temel kavramları ve adımları öğrenirler. Tasarım düşüncesinin uygulamalarını uygulayarak öğrenir ve bunları kendi projelerinde / fikirlerinde uygulamak için uygun hale gelir. Tasarımın fiziksel, mantıksal ve duygusal boyutlarını dikkate alarak bir projenin olası başarısını değerlendirir ve çoklu akademik disiplinleri içeren bağlamlarda çalışır, farklı bakış açılarına karşı açık bir tutum geliştirir ve güçlü çözümler üretmek için farklılıklar kullanırlar. Yeni çözümler üretmek ve geleceğe yönelik yeni yollar keşfetmek amacıyla olağandışı fikir ve düşünceleri sentezler.

Öğr.Gör. Mert Çetinkaya & Onat Vural

 

İnsan ve Teknoloji

İnsan ve Teknoloji dersinde öğrenciler teknolojinin kökenlerini, gelişimini, teknolojik gelişimin psikolojik ve motivasyon kaynaklarını ve bunların etkilerini öğrenirler. Dramatizasyon teorisinin temellerini ve teknolojik gelişmeler ile dramatizasyonun gelişimi arasındaki ilişkiyi kavrarlar. 4. Endüstri Devrimi'nin sonucu olarak hayatımıza getirilen yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin avantajları ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinirken, verileri tanımlar ve doğru verilerin nasıl araştırılacağını ve verilerin nasıl kullanılabilir / anlamlı hale getirileceğini öğrenirler.

Öğretim Görevlisi Bora Özkent

2. Dönem

 

21. Yüzyıl Organizasyonları

21. Yüzyıl kursu organizasyonlarında, öğrenciler yönetişim olgusunun neden ortaya çıktığını öğrenir, yönetişim ilkelerinin gelişimini ve klasik ve modern yönetişimin temellerini oluşturan stratejileri öğrenir ve uygular. Kurumlardaki bireylerin değişimini çeşitli stratejik yaklaşımlarla gözlemler ve çalışanların yeni yönetim dünyasında ihtiyaç duydukları nitelikleri kazanır. Örgüt kültürü ile yönetim stratejileri arasındaki ilişkiyi tanımlar ve şirket içi stratejilerin hiyerarşiden üstel organizasyona dönüşümünü analiz eder. Organizasyonları dijital dönüşüm içinde uyumlu hale getirmek için öğrenim organizasyonlarına dönüştürmenin önemini anlıyorlar.

Öğretim Görevlileri Ecmel Ayral

 

21. Yüzyıl İşini Tasarlamak

21. Yüzyıl İşletme dersini tasarlamada, öğrenciler bir fikirden iş modeline nasıl geçileceğini ve bir iş modelini nasıl tasarlayabileceklerini, fikir odasına taşırken müşteri odaklılığına odaklanmayı öğrenirler. Pazarlamanın temellerini öğrenerek, öğrenciler fikirlerini pazarda konumlandırabilir, rakiplerini ve konumlarını ayırt edebilir, onlarla nasıl rekabet edeceklerini öğrenebilir, finansal ihtiyaçlarını analiz edebilir ve işletme modelinde gelir / gider adımlarını tasarlayabilir.

Öğretim Görevlisi Kerem Alper

 

Hikaye Anlatma

Öykü anlatımı dersinde öğrenciler, hikaye anlatıcılığının tarihini ve önemini ve iş hayatındaki yerini öğrenir, öykü anlatıcılığının neden gerekli olduğunu ve öykü anlatıcılığının temellerini öğrenirler. Hikaye anlatma yoluyla kendine güven oluşturma sürecini ele alırlar. Hikaye anlatma yoluyla yazılı, sözlü ve görsel içerik üretmeyi ve izleyicilerini / kitlelerini içselleştirebilecekleri şekilde fikirlerini hikaye anlatma yoluyla aktarmayı öğreniyorlar.

Okutman Pınar Kaçar Özkent

 

Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon dersinde öğrenciler, inovasyonun gelişim tarihini ve sosyal inovasyonun ortaya çıkışını, inovasyon yaklaşımlarını ve inovasyon türlerini kurumlar ve aralarındaki farkları öğrenirler. Öğrenciler sosyal girişimciliğin temelleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinir ve inovasyonun küresel yaklaşımlarını ve etkilerini inceler. Döngüsel tasarım ihtiyaçlarını yeni ve gelişen dünya koşulları ve teknolojileri ile kavrarlar, temellerini öğrenirler ve inovasyon uygulamalarında bilinmesi ve uygulanması için gerekli politikaları kavrarlar.

Okutman Gökçe Okandan

3. Yarıyıl

 

Başarılı girişimler için gerekli

Başarılı Girişimlerin Temelleri dersinde, öğrenciler hukukun temelleri, finans ve işlemler ile girişimcilerin sözleşme türleri, düzenlemeler, çalışan hakları vb. Gibi ihtiyaç duydukları ilkeleri kazanırlar. Risk sermayesinin temellerini ve önemini öğrenirler. Uluslararası fikri mülkiyet haklarını öğrenir ve önlem alabilir. Finansal planlama adımlarını ve uygulamalarını öğrenir. Girişim için finansal modelleme yapmayı öğrenirler. Finansal hesaplamalar yoluyla nakit akışı, risk yönetimi, kar / zarar analizi gibi planlar yaparlar. Operasyondaki dağıtım kanallarını ve bu kanalları yönetmeyi öğrenirler. İletişim kanallarını öğrenir ve işlerini hangi kanallarla yöneteceklerini kontrol ederler.

Okutman Fatma Özlem Derici

 

İç Değişim

İç Değişim dersinde, öğrenciler kendi kendilerini değerlendirir ve güçlü ve zayıf yönlerini bulurlar, kişisel değerlerini tanımlarlar, yaratıcı yıkımın temellerini ve 'U' teorilerini öğrenerek gerçeklik düzeylerini tecrübe ederler. Sınırlamaları uygulamalarla aşmayı, zayıf yönlerini güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için yol haritalarını planlamayı ve sabit zihniyet ile gelişim zihniyeti arasındaki farkı anlayarak, bilişsel esneklikle daha süreç odaklı ve deneysel bir bakış açısı kazanmayı öğreniyorlar. Öğrencilerin, risk kapasitelerini / eğilimlerini ve belirsizlik karşısındaki konumlarını analiz ederek rahatlık alanlarını bükebilecekleri beklenmektedir.

Eğitmenler Emi Nevaro ve Eyyüp Karaca

Proje kursu

Proje dersinde öğrenciler, iki yarıyıl boyunca aldıkları girişimcilik ve inovasyonun temellerini birleştirip fikirden uygulamaya geçirirler.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız!

Resim

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..