Haber

URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

Türk Üniversiteleri Dünya sıralamasnda

URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı’nda çalışan ekip üyeleri; diğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır.
Bu yıl URAP Laboratuvarı, üniversite adaylarına tercih aşamasında yardımcı olmak amacıyla, dünya üniversite sıralaması yapan kurumların en son verilerini inceleyerek bir rapor hazırladı. Adaylar, bu raporda; biri URAP olmak üzere dünya sıralaması yapan 11 kurumun yayımladığı üniversite genel sıralamalarını ve bilim alanlarına göre dünya sıralaması yapan 6 kurumun sıralama sonuçlarını birlikte inceleyip karşılaştırılabilecektir.
Bilim alanı sıralaması yapan 11 kurumdan beşinin, yayımladığı sonuçlar incelendiğinde bazılarının çok az sayıda alana odaklandığı bazılarının ise çok az sayıda üniversiteyi kapsadığı belirlendi. Bu nedenle en kapsamlı alan sıralaması yapan 6 sıralama kurumunun yayımladığı en son bilim alanı sıralamaları o kurumların web sayfalarındaki bilgiler kullanılarak adayların kolayca inceleyebileceği tablolar oluşturuldu (Sayısal veriler için bakınız, EK-1 ve EK-2).
Raporda; alfabetik sırayla her üniversitenin hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olduğun gösteren bir tablo vardır (Üniversitelerimizin girdiği bilim alanı sıralamaları ve dünyadaki yerleri).
Ayrıca isteyen adaylar; alfabetik sırayla tüm bilim alanlarının sıralandığı tabloda (Türk üniversitelerinin Altı bilim alanı sıralamasına göre dünyadaki yerleri) hangi üniversitelerin incelenen bilim alanında dünyada kaçıncı olduğunu da görebileceklerdir. Raporun sonunda verilen “EK-3: 11 Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu” tablosunda; 162 üniversitemizin 11 dünya genel sıralamasından hangilerinde yer aldıkları ve dünyada kaçıncı oldukları da görülebilmektedir. 
Üniversitelerin isimleri ve sıralamaların kapsadığı bilim alanlarının adları ilgili web sayfalarından aynen kopyalandığı için üniversitelerin ve bilim alanlarının adları tablolarda İngilizce olarak yer aldı. Bilim alanları her sıralama kurumu tarafından farklı şekilde gruplanmaktadır. Örneğin bazı sıralamalarda Fizik Alanı “Physics” şeklinde bazılarında “Physical Sciences” şeklinde tanımlanmaktadır. Tıp Alanı ise bazı sıralamalarda “Medicine” olarak adlandırılırken diğerlerinde “Medical Sciences” şeklinde adlandırılmaktadır. Bu tanımlamalar birbirinin aynı değildir örneğin “Physical Sciences” sadece Fizik alanını kapsamamaktadır. Fizikle birlikte Kimya ve Biyoloji alanlarına ait makaleleri birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle URAP raporunda kurumlarının açıkladığı sonuçlar ilgili sıralama kurumunun belirlediği orijinal isimleriyle tablolara aktarılmıştır. Tablolar incelenirken bu ayırıma da dikkat edilmesi gerekmektedir.  
SONUÇ
ABD’de 2015’te yapılan bir araştırma; üniversite adaylarının üniversite tercih yaparken üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki durumuna değil, kendi istedikleri bilim alanında hangi üniversitelerin üst sıralarda olduğuna da önem verdiklerini gösterdi. Bu eğilim nedeniyle, sıralama kuruluşları genel sıralamalardan farklı tarihlerde, üniversiteleri bilim alanlarına göre sıralamakta ve ilan ettikleri bilim alanı sayılarını da artırmaktadır. Bu rapor; üniversite tercihi yapacak aday öğrencilerimize ve velilerine, üniversitelerimizin farklı bilim alanlarında dünyadaki yerlerini (6 dünya sıralamasında) görebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Raporda, dünya üniversite genel sıralaması yapan 11 kurumun genel sıralama sonuçlarını birbirleriyle karşılaştırma olanağı da vardır. On bir dünya genel sıralamasının 11’inde de yer alan 5 Türk üniversitesi vardır. Bu üniversitelerimiz: İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’dir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İ. D. Bilkent Üniversitesi 11 sıralamanın 10’unda yer almıştır. Dünya genel sıralamalarından en az birinde yer alan üniversitelerimizin dünyadaki yerleri, raporun sonundaki ek tabloda verilmektedir (Ek 3: 11 Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu).
Dünya’da alan sıralaması yapan 6 kuruluş toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıralamaktadır. Türk üniversiteleri bu alanların 89’unda en az bir kez yer almıştır. ODTÜ 6 sıralama kuruluşunun açıkladığı 170 bilim alanının 69’unda, İTÜ 57’sinde, İ.D. Bilkent Üniversitesi 45’inde yer almıştır. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10’dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz; Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk Üniversiteleridir.
Türkiye’den 6 üniversitemiz dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100’de yer almıştır. Bu üniversiteler; İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleridir.
Türk üniversiteleri dünya bilim alanı ve genel sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam etmektedir. Ancak son yıllarda üniversitelerimizi sıralamalardaki yükselme hızı çok yavaşladı. Bu yavaşlamanın nedenlerinden biri son yıllarda Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerin  bazılarının giderek etki değeri çok düşük veya sıfır olan bilimsel dergilere yönelmiş olmasıdır. Diğer yandan URAP tarafından önceki raporlarda belirtildiği gibi CERN, çok sayıda ülkeden binlerce akademisyenin ortak araştırma yaptığı bir merkezdir ve son yıllarda bu merkezde yapılan buluşların sonuçlarının açıklandığı 2.000–5.000 yazarlı makaleler yayımlanmaktadır. Binlerce atıf alan bu çok yazarlı makaleler nedeniyle; aralarında Türk üniversitelerinin de yer aldığı bazı üniversiteler sıralamalarda çok üst sıralara çıkmıştı. URAP, THE ve QS gibi sıralama kurumları çok yazarlı makalelerin ortaya çıkardığı haksızlıkları gidermek amacıyla 500 veya 1.000 yazarlı makaleleri değerlendirme dışı bıraktığı veya makaleleri yazar sayısına böldüğü için CERN ile ilişkili çok sayıda Türk üniversitesi dünya sıralamalarında önemli düşüşler yaşadı.
Sıralamalarda Türk üniversitelerinin beklendiği şekilde yükselemeyişinin diğer bir nedeni ise ülkemizde Ar-Ge’ye ayrılan payın, milli gelirimizin %1’ini geçip OECD ortalaması olan %2,3’e ulaşamamış olmasıdır. Ülkemizin Ar-Ge payı, Yunanistan, Polonya, Rusya, Portekiz, İspanya ve Macaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Ar-Ge payımızın düşüklüğü nedeniyle üniversitelerimiz, bilimsel araştırmalar için yeterli kaynak bulamamakta ve sıralamalarda hak ettikleri yerlere ulaşamamaktadır. Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında daha hızlı yükselmesi için akademisyenlerin ve üniversite yöneticilerinin harcadığı yoğun çabalar sonucu yeterince etkileyememektedir.
Bu olumsuzluklara karşın ülkemizde üniversite sanayi işbirliği hızla artmaktadır. Üniversite sanayi işbirliğini artırarak Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sayesinde, ilki ODTÜ’de kurulan teknoparkların (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) sayısındaki artış üniversitelerimizdeki uygulamaya yönelik araştırmaların artması açısından umut verici oldu. Ülkemizde sayısı 2018’de 81’e ulaşan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, üniversite sanayi işbirliği için çok uygun ortamlar oluşturdu. Bu işbirlikleri sayesinde üniversitelerimizde çok sayıda yüksek teknoloji ürünü geliştirildi ve patent sayıları da arttı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bulunan şirketlerin; Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yaptığı yüksek teknoloji ürün ihracatı 3,5 Milyar ABD dolarına ulaştı.
Bu gelişmeler üniversitelerimizin sıralamalarda yükselmesine yansıyacaktır. Türk üniversiteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri konusunda dünyanın en başarılı üniversiteleri arasındadır. Üniversitelerimizin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde ulaştığı başarı düzeyi, çoğu ABD ve Avrupa üniversitesini geride bıraktı. Üniversite sıralamalarında üniversitelerimizin yükselmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri önümüzdeki yıllarda çok etkili olacaktır. Ancak bu tür etkilerin sıralamalara yansıması uzun zaman almaktadır. Bu nedenle; üniversitelerimizin sıralamalarda daha kısa sürede yükselebilmesi için üniversite yöneticilerinin, akademisyenleri etki değeri en yüksek bilimsel dergilerde makale yayımlamaya teşvik etmeleri gerekmektedir.
Bilindiği gibi; 2017 yılında dünyadaki tüm makalelerin yayımlandığı dergiler, her bilim alanında etki değerine göre %25’lik dört dilime ayrıldı. Dünyadaki bazı üniversiteler maalesef etki değeri en düşük olan son %25’lik dilimde dünya ortalamasının çok üzerinde makale yayımlayarak yayın sayılarını artırıp dünya sıralamalarında yükselmeye çalışmaktadır. Bu üniversitelerin sıralamalarda; Nature veya Science gibi etki değeri en yüksek dergilerde makale yayımlayan başarılı üniversitelerle aynı şekilde değerlendirilmesi haksızlık yaratmaktadır. Bu haksızlığı önlemek amacıyla URAP Türkiye ve dünya sıralamalarında etki değeri en düşük veya sıfır olan son çeyrekteki (Q4 grubunda) makaleler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu tür uygulamalar nedeniyle, akademisyenlerimizin etki değer düşük dergiler yerine dünyanın en saygın bilimsel dergilerine yönelmesini umuyoruz.
URAP Laboratuvarı, üniversite sıralamalarının üniversitelerimizce izlenerek gelişmeye açık yanlarını görmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ülkemizin, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkması için bilim ve teknoloji alanlarında hızla gelişmesi ve yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmesi gerekmektedir. Türk üniversitelerindeki; değerli akademisyenlerimiz ve genç nüfusumuz sayesinde bu hedefe ulaşmamız zor değildir. Ülkemizin; Ar-Ge payını %2,0-2,5 seviyesine çıkartarak, bilimsel araştırmaların sayısı ile kalitesini artırarak ve üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştirerek gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabiliriz.
URAP ekibi tarafından hazırlanan bu karşılaştırmalı raporun; üniversite adayları, velileri ve üniversite mensupları için yararlı olmasını diliyoruz.
 
Prof. Dr. Ural Akbulut
URAP Başkanı
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
DÜNYA ÜNİVERSİTE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ 5
11 Dünya Genel Sıralamasından En Az 10’unda Yer Alan 7 Türk Üniversitesi 5
DÜNYA BİLİM ALANI SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU.. 5
Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında, 10’dan Fazla Yer Alan Türk üniversiteleri 5
Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin En Fazla Yer Aldığı 10 Bilim Alanı 6
Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında İlk 100’e Girebilen Üniversitelerimiz. 6
Üniversitelerimizin Girdiği Bilim Alanı Sıralamaları ve Dünyadaki Yerleri 7
Türk Üniversitelerinin Altı Bilim Alanı Sıralamasına Göre Dünyadaki Yerleri 17
EKLER. 28
EK-1: Bilim Alanı Sıralamaları İncelenen 6 Kuruluş. 28
EK-2: Dünya Bilim Alanı Sıralamaları Listesi 29
EK 3: 11 Dünya Üniversite Genel Sıralamasından En Az Birinde Yer Alan 162 Türk Üniversitesinin Durumu. 30
 
 

 

DÜNYA ÜNİVERSİTE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

 

11 Dünya Genel Sıralamasından En Az 10’unda Yer Alan 7 Türk Üniversitesi

 URAPARWUCWURLEIDENNTUQSRURSCIMAGOTHEUSNEWSWEBO METRICSSıralama Sayısı
Ankara U652701-800625656601-700801-10005714921001+59078511
Gazi U669701-800679562701-800801-10006764911001+79590211
Hacettepe U543501-600525447501-600601–800415449601–80056777411
Istanbul U540401-500560317601-700801–1000561436801–100066876111
Middle East Technical U532701-800596565601-700551-560437410601–80031452111
Bilkent U840 789893800+456440402401–50049173110
Istanbul Technical U559 648572601-700651-700408424601–80033656710

 

DÜNYA BİLİM ALANI SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU

 
Bilim alanı sıralaması yapan 11 kurumdan beşinin yayımladığı sonuçlar incelendiğinde bazılarının çok az sayıda alana odaklandığı bazılarının da çok az sayıda üniversiteyi kapsadığı belirlendi. Bu nedenle en kapsamlı alan sıralaması yapan 6 sıralama kurumunun yayımladığı en son bilim alanı sıralamaları o kurumların web sayfalarından alınarak bu rapordaki tablolar oluşturuldu. Sıralama kuruluşlarının açıkladığı bilim alanı sıralamaları ile ilgili sayılar, bu alanlarda yer alan üniversite sayıları ve dünya genel sıralamalarında açıkladıkları üniversite sayıları EK-1 ve EK-2’de verilmektedir.
Aşağıdaki tabloda Türk üniversitelerinin Dünya bilim alanı sıralamalarındaki başarı durumları verilmektedir. ODTÜ 6 sıralama kuruluşunun açıkladığı alanların 69’unda, İTÜ 57’sinde, İ.D. Bilkent Üniversitesi ise 45’inde yer almıştır. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10’dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz sırası ile, Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk Üniversiteleridir.

Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında, 10’dan Fazla Yer Alan Türk üniversiteleri

 

ÜNİVERSİTEURAPARWUNTUQSTHEUSNEWSTOPLAM
Middle East Technical U195111712569
Istanbul Technical U15811145457
Bilkent U137 1111345
Bogazici U843914240
Hacettepe U117533332
Koc U84 415 31
Istanbul U113255228
Ege U9332 623
Gazi U1125  321
Ankara U8132 418
Yildiz Technical U923  216
Erciyes U513  312
Ataturk U612  211

 

 
Dünya’da alan sıralaması yapan kuruluşlar toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıralamaktadır. Türk üniversiteleri bu alanların 89’unda en az bir kez yer almıştır. Türk üniversitlerinin en çok yer aldığı alanlar aşağıda verilmektedir.

Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin En Fazla Yer Aldığı 10 Bilim Alanı

 

BİLİM ALANIURAPARWUNTUQSTHEUSNEWSTOPLAM
Physics 203  2144
Engineering25 5  1242
Medical and Health Sciences27     27
Physical Sciences14   4 18
Chemistry 1334617
Civil Engineering644 3 17
Agricultural Sciences  11  516
Clinical Medicine 24  1016
Chemical Sciences15     15
Biological Sciences82 11 12

 

 
Türkiye’den 6 üniversitemiz dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100’de yer almıştır. Bu üniversiteler; İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleridir.

Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında İlk 100’e Girebilen Üniversitelerimiz
 

ÜNIVERSİTEKURUMBİLİM ALANIDÜNYADAKİ
YERİ
ALANDA SIRALANAN ÜNIVERSİTE SAYISI
ITUQSEngineering - Mineral & Mining3650
ITUARWUMarine/Ocean Engineering4350
Hacettepe UARWUMining & Mineral Engineering4450
Bogazici UUSNEWSPhysics49600
Atilim UUSNEWSMathematics87200
METUUSNEWSPhysics89600
ITUURAPArchitecture90100
Erciyes UNTUCivil Engineering91300

 

 

 

 

Üniversitelerimizin Girdiği Bilim Alanı Sıralamaları ve Dünyadaki Yerleri

 

 URAPARWUNTUQSTHEUSNEWS
Adiyaman University      
Physics 201-300   286
Akdeniz University      
Agricultural Sciences  451-500   
Clinical Medicine     520
Medical and Health Sciences724     
Anadolu University      
Chemical Sciences919     
Engineering903     
Ankara University      
Agricultural Sciences  301-350  189
Biological Sciences767     
Chemical Sciences810     
Clinical Medicine  401-500  330
Engineering978     
Mathematical Sciences688     
Medical and Health Sciences495     
Medicine   401-450  
Pharmacology & Pharmacy437     
Pharmacology & Toxicology  401-450   
PHYSICAL SCIENCES672     
Physics & Astronomy   451-500  
Plant and Animal Science     393
Technology990     
Physics 301-400   194
Ataturk University      
Agricultural Sciences  301-350  200
Biological Sciences862     
Chemical Sciences649     
Chemistry     565
Engineering855     
Medical and Health Sciences718     
Pharmacology & Pharmacy268     
Pharmacology & Toxicology  401-450   
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 301-400    
PHYSICAL SCIENCES973     
Atilim University      
Chemistry    301-400 
Mathematical Sciences741     
Mathematics 151-200   87
Mathematics & Statistics    301-400 
PHYSICAL SCIENCES    301-400 
Baskent University      
Medical and Health Sciences807     
Bezmialem University      
Medical and Health Sciences773     
Bilkent University      
ARTS & HUMANITIES   401-450  
Business Administration 301-400    
Chemical Sciences669     
Chemistry 401-500 351-400401-500279
Commerce, Management, Tourism and Services500     
Computer Science & Information Systems   351-400  
Computer Science & Engineering 401-500    
Economics498     
Economics & Econometrics   351-400  
Electrical & Electronic Engineering 201-300  201-250 
Electrical & Electronics Engineering296     
Engineering731    445
ENGINEERING & TECHNOLOGY   307201-250 
Engineering Electrical & Electronic   251-300  
General Engineering    201-250 
Materials Engineering432     
Materials Science   201-250  
Materials Science & Engineering 301-400    
Mathematical Sciences691     
Mathematics & Statistics    401-500 
Mechanical & Aerospace Engineering    201-250 
Nanoscience & Nanomaterials232     
Nanoscience & Nanotechnology 201-300    
Natural Sciences   451-500  
PHYSICAL SCIENCES535   401-500 
Physics & Astronomy   301-350401-500 
Political Science200     
Political Sciences 101-150    
Politics & International Studies (Including development studies)    301-400 
SOCIAL SCIENCES    301-400 
Social Sciences and Management   401-450  
Sociology    301-400 
Studies in Human Society486     
Technology389     
Physics     448
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   301-350  
Bogazici University      
ARTS & HUMANITIES   344  
Chemical Engineering    301-400 
Chemistry    401-500 
Civil Engineering359151-200  301-400 
COMPUTER SCIENCE  301-350 201-250 
Computer Science & Information Systems   301-350  
Computer Science & Engineering 301-400    
Economics & Econometrics   301-350  
Electrical & Electronic Engineering 151-200  301-400 
Electrical & Electronics Engineering605     
Engineering541    226
ENGINEERING & TECHNOLOGY   298301-400 
Engineering Electrical & Electronic   251-300  
Geology494     
Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences    401-500 
Information & Computing Sciences371     
Mathematical Sciences537     
Mathematics & Statistics    401-500 
Mechanical & Aerospace Engineering    301-400 
Modern Languages   251-300  
Natural Sciences  301-400401-450  
PHYSICAL SCIENCES836   401-500 
Physics & Astronomy    401-500 
Politics & International Studies (Including development studies)    251-300 
SOCIAL SCIENCES    251-300 
Social Sciences and Management   368  
Sociology    251-300 
Technology813     
Physics 151-200279  49
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   301-350  
Cankaya University      
Mathematical Sciences467     
Mathematics 151-200    
Cukurova University      
Agricultural Sciences  301-350  185
Engineering963     
Medical and Health Sciences900     
Physics 201-300   226
Dicle University      
Medical and Health Sciences804     
Dogus University      
Physics 201-300   356
Dokuz Eylul University      
Clinical Medicine     562
Earth Sciences497     
Engineering857    577
Geology471     
Medical and Health Sciences655     
Dumlupinar University      
Physics 401-500   453
Ege University      
Agricultural Sciences  301-350  183
Agriculture & Forestry   251-300  
Biological Sciences637     
Chemical Engineering  289   
Chemical Sciences684     
Chemistry     509
Clinical Medicine  401-500  389
Dentistry194     
Dentistry & Oral Sciences 101-150    
Engineering555    485
Food Engineering281     
Food Science & Technology 201-300    
Medical and Health Sciences556     
Medicine   451-500  
Pharmacology & Pharmacy458     
PHYSICAL SCIENCES931     
Plant and Animal Science     390
Technology978     
Physics 401-500   423
Erciyes University      
Agricultural Sciences  284  177
Chemical Sciences842     
Civil Engineering  91   
Clinical Medicine     582
Engineering729 401-500  545
Food Science & Technology 151-200    
Information & Computing Sciences667     
Medical and Health Sciences689     
PHYSICAL SCIENCES898     
Erzincan University      
Physics 201-300   282
Eskisehir Osmangazi University      
Medical and Health Sciences910     
Firat University      
Electrical Engineering  451-500   
Engineering740 401-500  400
Mechanical Engineering 201-300232   
PHYSICAL SCIENCES936     
Gazi University      
Biological Sciences914     
Chemical Engineering488     
Chemical Sciences726     
Clinical Medicine     507
Dentistry179     
Education 201-300    
Electrical & Electronics Engineering714     
Electrical Engineering  401-450   
Engineering517 401-500  498
Materials Science  451-500   
Mechanical Engineering482 274   
Medical and Health Sciences626     
Pharmacology & Pharmacy430     
Pharmacology & Toxicology  401-450   
PHYSICAL SCIENCES869     
Technology735     
Physics 401-500   279
Gaziantep University      
Civil Engineering387     
Engineering982     
Medical and Health Sciences936     
Physics 301-400   362
Gaziosmanpasa University      
Physics 301-400   343
Gebze Technical University      
Chemical Sciences869     
Engineering945     
Hacettepe University      
Agricultural Sciences  296   
Biological Sciences596401-500    
Chemical Sciences627     
Chemistry  451-500  540
Clinical Medicine 401-500301-400  208
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH    401-500 
Dentistry131     
Education 151-200    
Engineering519    370
Food Science & Technology 151-200    
Geology465     
Information & Computing Sciences634     
LIFE SCIENCES  401-500   
Life Sciences & Medicine   351  
Mechanical Engineering 201-300    
Medical and Health Sciences299     
Medicine   301-350  
Medicine & Dentistry    401-500 
Mining & Mineral Engineering 44    
Molecular Biology & Genetics483     
Other Health    401-500 
Pharmacology & Pharmacy370     
Pharmacology & Toxicology  351-400   
Psychology and Cognitive Sciences532     
Public Health 201-300    
Technology852     
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   301-350  
Inonu University      
Medical and Health Sciences957     
Istanbul Medeniyet University      
Medical and Health Sciences951     
Istanbul Technical University      
Aerospace Engineering112     
Agricultural Sciences  262   
Architecture90  101-150  
Chemical Engineering416 147 401-500 
Chemical Sciences398     
Chemistry  401-450401-450 254
Civil Engineering136151-200130 401-500 
COMPUTER SCIENCE  252   
Computer Science & Information Systems   351-400  
Computer Science & Engineering 401-500    
Earth & Marine Sciences   101-150  
Earth Sciences278201-300    
Electrical & Electronic Engineering 401-500  401-500 
Electrical & Electronics Engineering440     
Electrical Engineering  301-350   
Engineering264 284  181
Engineering - Mineral & Mining   36  
ENGINEERING & TECHNOLOGY   231401-500 
Engineering Chemical   201-250  
Engineering Electrical & Electronic   151-200  
Engineering Civil & Structural   101-150  
Environmental Sciences   251-300  
Food Science & Technology 201-300    
Geology233     
Information & Computing Sciences382     
Marine/Ocean Engineering 43    
Materials Engineering253     
Materials Science  401-450201-250 280
Mathematical Sciences672     
Mechanical & Aerospace Engineering    401-500 
Mechanical Engineering395 199   
Natural Sciences  401-500311  
PHYSICAL SCIENCES777     
Physics & Astronomy   351-400  
Technology573     
Water Resources 151-200    
Physics 201-300351-400  132
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   151-200  
Istanbul University      
Agricultural Sciences  351-400   
Agriculture & Forestry    401-500 
ARTS & HUMANITIES   451-500  
Biological Sciences482401-500 451-500401-500 
Chemical Sciences929     
Clinical Medicine 401-500301-400  246
Dentistry120     
Dentistry & Oral Sciences 101-150    
Engineering756     
LIFE SCIENCES    401-500 
Life Sciences & Medicine   341  
Medical and Health Sciences301     
Medicine   301-350  
Molecular Biology & Genetics426     
Neurosciences389     
Pharmacology & Pharmacy407     
Pharmacy & Pharmacology   251-300  
PHYSICAL SCIENCES863     
Plant and Animal Science     354
Psychology and Cognitive Sciences494     
Sport Science    401-500 
Technology958     
Veterinary Science    401-500 
Izmir Katip Celebi University      
Dentistry178     
Medical and Health Sciences969     
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü      
Physics     172
Kafkas University      
Physics 201-300   275
Karadeniz Teknik University      
Civil Engineering371     
Engineering707    545
Medical and Health Sciences892     
Koc University      
Archaeology   151-200  
Business Administration 201-300    
Chemical Engineering    201-250 
Chemistry    301-400 
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH    401-500 
Commerce, Management, Tourism and Services426     
Communication & Media Studies    151-175 
Economics 201-300    
Economics & Econometrics   251-300  
Electrical & Electronic Engineering 301-400  201-250 
Electrical & Electronics Engineering732     
Engineering965     
ENGINEERING & TECHNOLOGY   451-500201-250 
Information & Computing Sciences653     
Mathematics & Statistics    301-400 
Mechanical & Aerospace Engineering    201-250 
Medical and Health Sciences941     
Medicine & Dentistry    401-500 
Other Health    401-500 
PHYSICAL SCIENCES978   301-400 
Physics & Astronomy    301-400 
Political Sciences 101-150    
Politics & International Studies (Including development studies)    151-175 
Psychology and Cognitive Sciences741     
SOCIAL SCIENCES    151-175 
Social Sciences and Management   401-450  
Sociology    151-175 
Technology959     
Kocaeli University      
Engineering900     
Medical and Health Sciences987     
Marmara University      
Chemical Sciences982     
Clinical Medicine     444
Medical and Health Sciences618     
Mersin University      
Physics 201-300   323
Middle East Technical University      
Aerospace Engineering151     
Agricultural Sciences  401-450   
Agriculture & Forestry   251-300  
Architecture   101-150301-400 
ARTS & HUMANITIES   451-500301-400 
Biological Sciences988     
Chemical Engineering443 272 301-400 
Chemical Sciences621     
Chemistry  451-500401-450 422
Civil Engineering228101-150209 301-400 
Commerce, Management, Tourism and Services430     
COMPUTER SCIENCE  280   
Computer Science & Information Systems   301-350  
Computer Science & Engineering 401-500    
Earth Sciences344     
Economics & Econometrics   351-400  
Education230201-300    
Education & Training   151-200  
Electrical & Electronic Engineering 301-400  301-400 
Electrical & Electronics Engineering427     
Electrical Engineering  301-350   
Engineering340 301-400  229
ENGINEERING & TECHNOLOGY   216301-400 
Engineering Chemical   201-250  
Engineering Electrical & Electronic   151-200  
Engineering Civil & Structural   101-150  
General Engineering    301-400 
Geology327     
History, Philosophy & Theology    301-400 
Information & Computing Sciences353     
Materials Engineering454     
Materials Science  451-500251-300 277
Mathematical Sciences430     
Mechanical & Aerospace Engineering    301-400 
Mechanical Engineering410     
Nanoscience & Nanomaterials499     
Natural Sciences  401-500250  
PHYSICAL SCIENCES566     
Physics & Astronomy   301-350  
Politics & International Studies (Including development studies)    301-400 
SOCIAL SCIENCES  401-500 301-400 
Social Sciences and Management   333  
Social Sciences and Public Health     366
Sociology    301-400 
Statistics & Operational Research   151-200  
Studies in Human Society479     
Technology572     
Physics 201-300301-350  89
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   151-200  
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University      
Physics 301-400    
Ondokuz Mayis University      
Biological Sciences1000     
Medical and Health Sciences803     
Ozyegin University      
Commerce, Management, Tourism and Services470     
Physics 301-400   315
Pamukkale University      
Medical and Health Sciences993     
Sabanci University      
Business Administration 201-300    
COMPUTER SCIENCE    251-300 
Electrical & Electronic Engineering    301-400 
Engineering905     
ENGINEERING & TECHNOLOGY    301-400 
General Engineering    301-400 
Information & Computing Sciences611     
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   301-350  
Sakarya University      
Engineering861     
Selcuk University      
Agricultural Sciences  351-400   
Chemical Sciences910     
Electrical Engineering  451-500   
Engineering813     
Mechanical Engineering  291   
Medical and Health Sciences789     
Suleyman Demirel University      
Engineering923     
Physics 401-500   428
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University      
Physics 301-400   356
Uludag University      
Clinical Medicine     593
Medical and Health Sciences877     
PHYSICAL SCIENCES907     
Yildirim Beyazit University      
Medical and Health Sciences998     
Yildiz Technical University      
Chemical Engineering  281   
Chemical Sciences936     
Civil Engineering308201-300269   
Electrical & Electronics Engineering737     
Engineering461    313
Information & Computing Sciences743     
Mathematical Sciences701     
Mechanical Engineering472 260   
PHYSICAL SCIENCES840     
Technology912     
Physics 401-500   372

 
 

 

Türk Üniversitelerinin Altı Bilim Alanı Sıralamasına Göre Dünyadaki Yerleri

 

 URAPARWUNTUQSTHEUSNEWS
Aerospace Engineering      
Istanbul Technical University112     
Middle East Technical University151     
Agricultural Sciences      
Akdeniz University  451-500   
Ankara University  301-350  189
Ataturk University  301-350  200
Cukurova University  301-350  185
Ege University  301-350  183
Erciyes University  284  177
Hacettepe University  296   
Istanbul Technical University  262   
Istanbul University  351-400   
Middle East Technical University  401-450   
Selcuk University  351-400   
Agriculture & Forestry      
Ege University   251-300  
Istanbul University    401-500 
Middle East Technical University   251-300  
Archaeology      
Koc University   151-200  
Architecture      
Istanbul Technical University90  101-150  
Middle East Technical University   101-150301-400 
ARTS & HUMANITIES      
Bilkent University   401-450  
Bogazici University   344  
Istanbul University   451-500  
Middle East Technical University   451-500301-400 
Biological Sciences      
Ankara University767     
Ataturk University862     
Ege University637     
Gazi University914     
Hacettepe University596401-500    
Istanbul University482401-500 451-500401-500 
Middle East Technical University988     
Ondokuz Mayis University1000     
Business Administration      
Bilkent University 301-400    
Koc University 201-300    
Sabanci University 201-300    
Chemical Engineering      
Bogazici University    301-400 
Ege University  289   
Gazi University488     
Istanbul Technical University416 147 401-500 
Koc University    201-250 
Middle East Technical University443 272 301-400 
Yildiz Technical University  281   
Chemical Sciences      
Anadolu University919     
Ankara University810     
Ataturk University649     
Bilkent University669     
Ege University684     
Erciyes University842     
Gazi University726     
Gebze Technical University869     
Hacettepe University627     
Istanbul Technical University398     
Marmara University982     
Middle East Technical University621     
Selcuk University910     
Yildiz Technical University936     
Chemistry      
Ataturk University     565
Atilim University    301-400 
Bilkent University 401-500 351-400401-500279
Bogazici University    401-500 
Ege University     509
Hacettepe University  451-500  540
Istanbul Technical University  401-450401-450 254
Koc University    301-400 
Middle East Technical University  451-500401-450 422
Civil Engineering      
Bogazici University359151-200  301-400 
Erciyes University  91   
Gaziantep University387     
Istanbul Technical University136151-200130 401-500 
Karadeniz Teknik University371     
Middle East Technical University228101-150209 301-400 
Yildiz Technical University308201-300269   
Clinical Medicine      
Akdeniz University     520
Ankara University  401-500  330
Dokuz Eylul University     562
Ege University  401-500  389
Erciyes University     582
Gazi University     507
Hacettepe University 401-500301-400  208
Istanbul University 401-500301-400  246
Marmara University     444
Uludag University     593
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH      
Hacettepe University    401-500 
Koc University    401-500 
Commerce, Management, Tourism and Services      
Bilkent University500     
Koc University426     
Middle East Technical University430     
Ozyegin University470     
Communication & Media Studies      
Koc University    151-175 
COMPUTER SCIENCE      
Bogazici University  301-350 201-250 
Istanbul Technical University  252   
Middle East Technical University  280   
Sabanci University    251-300 
Computer Science & Information Systems      
Bilkent University   351-400  
Bogazici University   301-350  
Istanbul Technical University   351-400  
Middle East Technical University   301-350  
Computer Science & Engineering      
Bogazici University 301-400    
Bilkent University 401-500    
Istanbul Technical University 401-500    
Middle East Technical University 401-500    
Dentistry      
Ege University194     
Gazi University179     
Hacettepe University131     
Istanbul University120     
Izmir Katip Celebi University178     
Dentistry & Oral Sciences      
Ege University 101-150    
Istanbul University 101-150    
Earth & Marine Sciences      
Istanbul Technical University   101-150  
Earth Sciences      
Dokuz Eylul University497     
Istanbul Technical University278201-300    
Middle East Technical University344     
Economics      
Bilkent University498     
Koc University 201-300    
Economics & Econometrics      
Bilkent University   351-400  
Bogazici University   301-350  
Koc University   251-300  
Middle East Technical University   351-400  
Education      
Gazi University 201-300    
Hacettepe University 151-200    
Middle East Technical University230201-300    
Education & Training      
Middle East Technical University   151-200  
Electrical & Electronic Engineering      
Bilkent University 201-300  201-250 
Bogazici University 151-200  301-400 
Istanbul Technical University 401-500  401-500 
Koc University 301-400  201-250 
Middle East Technical University 301-400  301-400 
Sabanci University    301-400 
Electrical & Electronics Engineering      
Bilkent University296     
Bogazici University605     
Gazi University714     
Istanbul Technical University440     
Koc University732     
Middle East Technical University427     
Yildiz Technical University737     
Electrical Engineering      
Firat University  451-500   
Gazi University  401-450   
Istanbul Technical University  301-350   
Middle East Technical University  301-350   
Selcuk University  451-500   
Engineering      
Anadolu University903     
Ankara University978     
Ataturk University855     
Bilkent University731    445
Bogazici University541    226
Cukurova University963     
Dokuz Eylul University857    577
Ege University555    485
Erciyes University729 401-500  545
Firat University740 401-500  400
Gazi University517 401-500  498
Gaziantep University982     
Gebze Technical University945     
Hacettepe University519    370
Istanbul Technical University264 284  181
Istanbul University756     
Karadeniz Teknik University707    545
Koc University965     
Kocaeli University900     
Middle East Technical University340 301-400  229
Sabanci University905     
Sakarya University861     
Selcuk University813     
Suleyman Demirel University923     
Yildiz Technical University461    313
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing      
Bilkent University   301-350  
Bogazici University   301-350  
Hacettepe University   301-350  
Istanbul Technical University   151-200  
Middle East Technical University   151-200  
Sabanci University   301-350  
Engineering - Mineral & Mining      
Istanbul Technical University   36  
ENGINEERING & TECHNOLOGY      
Bilkent University   307201-250 
Bogazici University   298301-400 
Istanbul Technical University   231401-500 
Koc University   451-500201-250 
Middle East Technical University   216301-400 
Sabanci University    301-400 
Engineering Chemical      
Istanbul Technical University   201-250  
Middle East Technical University   201-250  
Engineering Electrical & Electronic      
Bilkent University   251-300  
Bogazici University   251-300  
Istanbul Technical University   151-200  
Middle East Technical University   151-200  
Engineering Civil & Structural      
Istanbul Technical University   101-150  
Middle East Technical University   101-150  
Environmental Sciences      
Istanbul Technical University   251-300  
Food Engineering      
Ege University281     
Food Science & Technology      
Ege University 201-300    
Erciyes University 151-200    
Hacettepe University 151-200    
Istanbul Technical University 201-300    
General Engineering      
Bilkent University    201-250 
Middle East Technical University    301-400 
Sabanci University    301-400 
Geology      
Bogazici University494     
Dokuz Eylul University471     
Hacettepe University465     
Istanbul Technical University233     
Middle East Technical University327     
Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences      
Bogazici University    401-500 
History, Philosophy & Theology      
Middle East Technical University    301-400 
Information & Computing Sciences      
Bilkent University554     
Bogazici University371     
Erciyes University667     
Hacettepe University634     
Istanbul Technical University382     
Koc University653     
Middle East Technical University353     
Sabanci University611     
Yildiz Technical University743     
LIFE SCIENCES      
Hacettepe University  401-500   
Istanbul University    401-500 
Life Sciences & Medicine      
Hacettepe University   351  
Istanbul University   341  
Marine/Ocean Engineering      
Istanbul Technical University 43    
Materials Engineering      
Bilkent University432     
Istanbul Technical University253     
Middle East Technical University454     
Materials Science      
Bilkent University   201-250  
Gazi University  451-500   
Istanbul Technical University  401-450201-250 280
Middle East Technical University  451-500251-300 277
Materials Science & Engineering      
Bilkent University 301-400    
Mathematical Sciences      
Ankara University688     
Atilim University741     
Bilkent University691     
Bogazici University537     
Cankaya University467     
Istanbul Technical University672     
Middle East Technical University430     
Yildiz Technical University701     
Mathematics      
Atilim University 151-200   87
Cankaya University 151-200    
Mathematics & Statistics      
Atilim University    301-400 
Bilkent University    401-500 
Bogazici University    401-500 
Koc University    301-400 
Mechanical & Aerospace Engineering      
Bilkent University    201-250 
Bogazici University    301-400 
Istanbul Technical University    401-500 
Koc University    201-250 
Middle East Technical University    301-400 
Mechanical Engineering      
Firat University 201-300232   
Gazi University482 274   
Hacettepe University 201-300    
Istanbul Technical University395 199   
Middle East Technical University410     
Selcuk University  291   
Yildiz Technical University472 260   
Medical and Health Sciences      
Akdeniz University724     
Ankara University495     
Ataturk University718     
Baskent University807     
Bezmialem University773     
Cukurova University900     
Dicle University804     
Dokuz Eylul University655     
Ege University556     
Erciyes University689     
Eskisehir Osmangazi University910     
Gazi University626     
Gaziantep University936     
Hacettepe University299     
Inonu University957     
Istanbul Medeniyet University951     
Istanbul University301     
Izmir Katip Celebi University969     
Karadeniz Teknik University892     
Koc University941     
Kocaeli University987     
Marmara University618     
Ondokuz Mayis University803     
Pamukkale University993     
Selcuk University789     
Uludag University877     
Yildirim Beyazit University998     
Medicine      
Ankara University   401-450  
Ege University   451-500  
Hacettepe University   301-350  
Istanbul University   301-350  
Medicine & Dentistry      
Hacettepe University    401-500 
Koc University    401-500 
Mining & Mineral Engineering      
Hacettepe University 44    
Modern Languages      
Bogazici University   251-300  
Molecular Biology & Genetics      
Hacettepe University483     
Istanbul University426     
Nanoscience & Nanomaterials      
Bilkent University232     
Middle East Technical University499     
Nanoscience & Nanotechnology      
Bilkent University 201-300    
Natural Sciences      
Bilkent University   451-500  
Bogazici University  301-400401-450  
Istanbul Technical University  401-500311  
Middle East Technical University  401-500250  
Neurosciences      
Istanbul University389     
Other Health      
Hacettepe University    401-500 
Koc University    401-500 
Pharmacology & Pharmacy      
Ankara University437     
Ataturk University268     
Ege University458     
Gazi University430     
Hacettepe University370     
Istanbul University407     
Pharmacology & Toxicology      
Ankara University  401-450   
Ataturk University  401-450   
Gazi University  401-450   
Hacettepe University  351-400   
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences      
Ataturk University 301-400    
Pharmacy & Pharmacology      
Istanbul University   251-300  
PHYSICAL SCIENCES      
Ankara University672     
Ataturk University973     
Atilim University    301-400 
Bilkent University535   401-500 
Bogazici University836   401-500 
Ege University931     
Erciyes University898     
Firat University936     
Gazi University869     
Istanbul Technical University777     
Istanbul University863     
Koc University978   301-400 
Middle East Technical University566     
Uludag University907     
Yildiz Technical University840     
Physics      
Adiyaman University 201-300   286
Ankara University 301-400   194
Bilkent University     448
Bogazici University 151-200279  49
Cukurova University 201-300   226
Dogus University 201-300   356
Dumlupinar University 401-500   453
Ege University 401-500   423
Erzincan University 201-300   282
Gazi University 401-500   279
Gaziantep University 301-400   362
Gaziosmanpasa University 301-400   343
Istanbul Technical University 201-300351-400  132
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü     172
Kafkas University 201-300   275
Mersin University 201-300   323
Middle East Technical University 201-300301-350  89
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University 301-400    
Ozyegin University 301-400   315
Suleyman Demirel University 401-500   428
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 301-400   356
Yildiz Technical University 401-500   372
Physics & Astronomy      
Ankara University   451-500  
Bilkent University   301-350401-500 
Bogazici University    401-500 
Istanbul Technical University   351-400  
Koc University    301-400 
Middle East Technical University   301-350  
Plant and Animal Science      
Ankara University     393
Ege University     390
Istanbul University     354
Political Science      
Bilkent University200     
Political Sciences      
Bilkent University 101-150    
Koc University 101-150    
Politics & International Studies (Including development studies)      
Bilkent University    301-400 
Bogazici University    251-300 
Koc University    151-175 
Middle East Technical University    301-400 
Psychology and Cognitive Sciences      
Hacettepe University532     
Istanbul University494     
Koc University741     
Public Health      
Hacettepe University 201-300    
SOCIAL SCIENCES      
Bilkent University    301-400 
Bogazici University    251-300 
Koc University    151-175 
Middle East Technical University  401-500 301-400 
Social Sciences and Management      
Bilkent University   401-450  
Bogazici University   368  
Koc University   401-450  
Middle East Technical University   333  
Social Sciences and Public Health      
Middle East Technical University     366
Sociology      
Bilkent University    301-400 
Bogazici University    251-300 
Koc University    151-175 
Middle East Technical University    301-400 
Sport Science      
Istanbul University    401-500 
Statistics & Operational Research      
Middle East Technical University   151-200  
Studies in Human Society      
Bilkent University486     
Middle East Technical University479     
Technology      
Ankara University990     
Bilkent University389     
Bogazici University813     
Ege University978     
Gazi University735     
Hacettepe University852     
Istanbul Technical University573     
Istanbul University958     
Koc University959     
Middle East Technical University572     
Yildiz Technical University912     
Veterinary Science      
Istanbul University    401-500 
Water Resources      
Istanbul Technical University 151-200    

 

 

EKLER

EK-1: Bilim Alanı Sıralamaları İncelenen 6 Kuruluş

KURUM/KURULUŞÜLKEKISALTMAALAN / ALT-ALANAÇIKLANAN ÜNİVERSİTE SAYISI
ALANDÜNYA
The Academic Ranking of World UniversitiesÇİNARWU5 / 52(50-500)800
National Taiwan University RankingTAYVANNTU6 / 14(300-500)800
Quacquarelli Symonds World University RankingİNGİLTEREQS5 / 48(50-500)1000
Times Higher Education World University RankingİNGİLTERETHE9 / 29(100-500)1103
Universtiy Ranking by Academic PerformanceTÜRKİYEURAP- / 61(50-1000)2500
U.S. News EducationABDUSNEWS- / 22(200-600)1249
Center for World University RankingsBAECWUR- / 227101000
CWTS Leiden Ranking HOLLANDALEIDEN5 / -938938
Round University RankingRUSYARUR6 / -(440-596)783
Scimago LabİSPANYASCIMAGO- / -NA1000
Webometrics Ranking of World Universities / Cybermetrics LabİSPANYAWEBOMETRICS- / -NA11998

 

 

EK-2: Dünya Bilim Alanı Sıralamaları Listesi

(Kırmızı fontlu alanlarda en az bir Türk Üniversitesi vardır – 170 alanın 89’unda)
 

EK 3: 11 Dünya Üniversite Genel Sıralamasından En Az Birinde Yer Alan 162 Türk Üniversitesinin Durumu

 

 URAPWEBO METRICSSCIMAGOUSNEWSTHELEIDENRURQSNTUCWURARWU
11 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Middle East Technical U532521410314601-800565437551-560601-700596701-800
Istanbul U540761436668801-1000317561801-1000601-700560401-500
Hacettepe U543774449567601-800447415801-1000501-600525501-600
Ankara U6527854925901001+656571801-1000601-700625701-800
Gazi U6699024917951001+562676801-1000701-800679701-800
10 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Istanbul Technical U559567424336601-800572408651-700601-700648 
Bilkent U840731402491401-500893440456800+789 
9 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTESİ
Bogazici U699616468190401-500 419571-580601-700740 
8 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Erciyes U87811755041023801-1000700   874501-600
Dokuz Eylul U921112152410281001+728   938601-700
7 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Ege U653828474701 526  701-800616 
Yildiz Technical U9231233521765801-1000778662    
Koc U10441000432710301-350 453448   
6 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Marmara U9431298507912801-1000858     
Ataturk U94713125021062 728   979 
Cukurova U10691273545742    701-800932 
Akdeniz U116915245321070801-1000900     
Sabanci U12471082433 351-400 400501-510   
Ondokuz Mayis U1354166656112271001+916     
TOBB Economics and Technology U166915425711250+801-1000 394    
5 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Selcuk U98013865281119 840     
Karadeniz Technical U113513615321070 808     
Suleyman Demirel U12201531550964 924     
Anadolu U123084547511371001+      
Gebze Technical U13672146503 601-800 620    
Izmir Ins of Technology154216925101250+801-1000      
Atilim U178719535521250+601-800      
4 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Firat U107515215291130       
Uludag U124812255181100       
Gaziantep U13321474562876       
Kocaeli U135818715421215       
Eskisehir Osmangazi U140718025621233       
Sakarya U14321444540  926     
Pamukkale U144217735561233       
Mersin U14851812581771       
Gaziosmanpasa U15202015566880       
Dumlupinar U159221855391250+       
Ozyegin U170119595171250+       
Adiyaman U172727066041250+       
Erzincan U173726535751250+       
Kafkas U176722925931250+       
Yeditepe U18181902518 1001+      
3 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Celal Bayar U14385959571        
Cumhuriyet U15041966576        
Canakkale Onsekiz Mart U15471849562        
Dicle U15642185570        
Yuzuncu Yil U15731744560        
Inonu U16212047547        
Kahramanmaras Sutcu Imam U16862381573        
Abant Izzet Baysal U17262086565        
Baskent U17431875572        
Mugla Sitki Kocman U17542204 583        
Adnan Menderes U17662246564        
Cankaya U17801673524        
Mustafa Kemal U18252296564        
Afyon Kocatepe U18651975567        
Bahcesehir U18991967558        
Balikesir U19083087553        
Recep Tayyip Erdogan U19312995566        
Izmir Katip Celebi U19572944586        
Kirikkale U19712488557        
Omer Halis Demir U19922547577        
Trakya U20012271572        
Harran U20212429571        
Aksaray U20902556590        
Bozok U22383873566        
Karabuk U23254187578        
Ahi Evran U23713144601        
Istanbul Bilgi U24382366574        
Izmir U of Economics24883099584        
Dogus U 18685781250+       
2 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Bezmialem U17006508         
Duzce U18705356         
Bulent Ecevit U18922723         
Yildirim Beyazit U19755661         
Istanbul Medeniyet U20826298         
Namik Kemal U20925303         
Acibadem U21086255         
Sinop U21206655         
Hitit U23425789         
Giresun U23505864         
Cankiri Karatekin U24426021         
Bartin U24716459         
Gumushane U24786368         
Yasar U 2309591        
Istanbul Aydin U 2526585        
Nevsehir U 2874573        
Mimar Sinan Guzel Sanatlar U 2996613        
Cag U 3174445        
Bingol U 3427531        
Kastamonu U 3441580        
Kadir Has U 3588560        
1 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Dogu Akdeniz U1851          
Necmettin Erbakan U1873          
Nevsehir Haci Bektas U2346          
Galatasaray U 2444         
Okan U 2916         
Isık U 3183         
Beykent U 3468         
Istanbul Commerce U 3598         
KTO Karatay U 3671         
Erzurum Teknik U 4173         
Istanbul Kultur U 4309         
Sırnak U 4389         
Maltepe U 4482         
Istanbul Sehir U 5340         
Mehmet Akif Ersoy U 5771         
Ufuk U 5801         
Konya Necmettin Erbakan U 5884         
Istanbul Arel U 5949         
Istanbul Medipol U 5955         
Usak U 6025         
Ordu U 6150         
Karamanoglu Mehmetbey U 6170         
Bilecik U 6275         
Yalova U 6324         
Hasan Kalyoncu U (Gazikent U) 6341         
Amasya U 6435         
Uskudar U 6464         
Fatih Sultan Mehmet U 6478         
Halic U 6478         
Abdullah Gul U 6612         
Kilis 7 Aralık U 6621         
Istanbul Kemerburgaz U 6767         
Kirklareli U 6767         
Istanbul Sabahattin Zaim U 6849         
TED U 6879         
Batman U 6903         
Siirt U 6924         
Mardin Artuklu U 6944         
Igdır U 7039         
Bayburt U 7194         
Agrı İbrahim cecen U 7293         
Bursa Teknik U 7326         
Gelisim U 7536         
International Antalya U 7536         
Istanbul Bilim U 7586         
Mus Alparslan U 7665         
Osmaniye Korkut Ata U 7723         
Adana Science and Technology U 7748         
Piri Reis U 7787         
Ardahan U 7811         
Yeni Yuzyıl U 7953         
Turkish-German U 8163         
İstanbul MEF U 8332         
Biruni U 8650         
Ankara Sosyal Bilimler U 8677         
Nisantası U 8876         
Bitlis Eren U 9071         
Gedik U 9339         
Avrasya U 9757         
Artvin Coruh U 9873         
Munzur U Tunceli 9940         
Istanbul 29 Mayıs U 10045         
Toros U 10242         
Nuh Naci Yazgan U 10809         
Istanbul Esenyurt U 10890         
Iskenderun Technical U 11291         
Konya Food and Agricultural U 12848         
Hakkari U 13279         
Sanko U 13330         
Alanya Hamdullah Emin Pasa U 17537         

 

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..