Haber

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu (Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Türksoy Araştırma Merkezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü, Kazakistan Millî Kütüphanesi ve Ğılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi işbirliği ile düzenlenen bir Türkoloji sempozyumudur. Tarihi çok eski devirlere uzanan Türkçenin taşlara yazıldığı dönemden 19. yüzyılın sonuna kadar uzanan süreçte ortaya konulan Türkçe tarihî metinler ile bu metinler üzerine yapılan araştırmalar, tarihî metin çalışmalarında karşılaşılan sorunlar, tarihî metinlerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve korunması gibi konular bu sempozyumun ana temasını oluşturmaktadır.

Söz konusu uluslararası sempozyum Kazakistan Cumhuriyeti’nin Almatı şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü bünyesinde 13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Konuya ilgi duyan bilim insanlarının katkı ve katılımları beklenmektedir.

Düzenleme Kurulu Adına

Osman KABADAYI

Katılım Şartları

Bilim ve Danışma Kurulunun uygun gördüğü bildiriler sempozyum programına dâhil edilecektir. Sempozyuma kabul edilen bildiriler için herhangi bir katılım ücreti talep edilmeyecek olup katılmak isteyen katılımcıların yol, konaklama gibi masrafları kendilerine ait olacaktır. Bilim ve Danışma Kurulunun onayını alan sempozyum bildirileri Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından kitap olarak basılacaktır. Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen katılımcıların 250-300 kelimelik bildiri özetlerini 30.03.2019 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihte tam metni gönderilmeyen bildiriler programda ve bildiri kitabında yer almayacaktır.

Önemli Tarihler

Özet gönderimi için son tarih: 15.04.2019

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 20.04.2019

Bildiri tam metinlerinin gönderimi için son tarih: 15.05.2019

Sempozyum Programının ilanı: 25.05.2019

Sempozyum Tarihi: 13-14.06.2019

İletişim: [email protected]

KURULLAR:

Onur Kurulu:

Prof. Dr. Musa YILDIZ (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu)

Rıza Kağan YILMAZ (T.C. Almatı Başkonsolosu)

Prof. Dr. Bolatbek ABDRASİLOV (Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Cengiz TOMAR (Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili)

Abdülmuttalip ÇETİN (MEB Eğitim Müşaviri)

Bakytzhamal OSPANOVA (Kazakistan Millî Kütüphanesi)

Prof. Dr. Baurzhan TOLTAYEV (Ğılım Ordası Genel Müdürü)

Karlygash KAYMAKBAYEVA (Ğılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi Müdürü)

Dr. Yktiyar PALTORE (Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı)

Düzenleme Kurulu:

Öğr. Gör. Osman KABADAYI

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi)

Omirbek HANAYI

(Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü)

Doç. Dr. Zubaida SHADKAM

(Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Türksoy Araştırma Merkezi)

Öğr. Gör. Ceren KABADAYI

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi)

Kulshat ABIKOVA

(Ğılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Bölümü)

Bilim ve Danışma Kurulu:

Doç. Dr. Vakur SÜMER

(Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Zubaida SHADKAM

(Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Türksoy Araştırma Merkezi)

Prof. Dr. Nurlan KENZHEAKHMET

(Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü)

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

(Gazi Üniversitesi, Emekli)

Prof. Dr. Uli SCHAMİLOGLU

(Nazarbayev Üniversitesi)

Prof. Dr. Tanju ORAL SEYHAN

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV

(Uluslararası Türk Akademisi)

Prof. Dr. Aleksandr GARKAVETS

(Kazakistan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Erden KAJIBEK

(Ahmet Baytursunulı Dil Bilimi Enstitüsü)

Prof. Dr. Nadir İLHAN

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

(Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet BURAN

(Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL

(Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfullah KORKMAZ

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN

(Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin PEKACAR

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva ERCİLASUN

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ergali ESBOSIN

(Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet DOĞAN

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Dr. Yaşar ŞİMŞEK

(Giresun Üniversitesi)

Dr. Erkan HİRİK

(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Musa SALAN

(Bartın Üniversitesi)

Sekretarya:

Dinara TALDYBAYEVA

(Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü)

Tarih: 13-14 Haziran 2019

Yer: Avrasya Araştırma Enstitüsü, Mametova 48, 050004 Almatı / Kazakistan

Tel. +7(727)2799794

 

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..