Haber

Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletmesi Sertifika Programı

Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletmesi Sertifika Programı

Yeditepe Üniversitesi'nde Gıda İşletmesi Sertifika Programı, işletmenin temel alanları olan stratejik yönetim ve liderlik, muhasebe & finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.Eğitim Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri 16.00 - 19.00 ve Cumartesi günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Eğitim 4 Şubat 2019'da başlayacak.

Tarih:   04/02/2019 - 15/06/2019

 300 Saat

Gün: Pazartesi, Parşembe, Cuma, Cumartesi

Saat:   16:00 - 19:00, 09:00 - 17:00

Yer:  Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi

Ücret:  2.000 TL

Kayıt Ol

Eğitim Amacı
İşletme dışında farklı alanlardan lisans derecesine sahip mezun ve mezun adaylarının, sektörde yönetim kadrolarına daha hızlı erişebilmeleri için gerekli işletme nosyonunu sağlamaktır.

Kimler Katılabilir

Programımız genel katılıma açıktır. 

Kontenjan
Minimum: 20 Maximum: 40

Son Başvuru Tarihi

31/01/2019

Eğitim İçeriği

Gıda İşletmesi Sertifika Programı, işletmenin temel alanları olan stratejik yönetim ve liderlik, muhasebe & finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Eğitim Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri 16.00 - 19.00 ve Cumartesi günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 
İstek Vakfı Okulları öğrencilerine ve çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır. 
Ders İçeriği:
1. Gıda ve İçecek Sektöründe Finansal Analiz ve Bütçeleme 
Bu dersin amacı, öğrencilere kamusal, kar amacı gütmeyen ve kar amaçlı kuruluşlarda kullanılan temel bütçe türlerini oluşturma, yürütme ve analiz etme yetkinliklerini kazandırmaktır. 
2. Gıda ve İçecek Sektöründe Muhasebe Temelli Karar Alma Teknikleri 
İşletmelerin sinir sistemi görevini ifa eden muhasebe, uygulamaları açısından günümüzde sadece muhasebe departmanlarıyla sınırlı kalmamıştır. İşletmenin tüm alanlarındaki bölüm yöneticilerinin bütçe hazırlayabilmeleri, sermaye yatırımı için iş hacimlerini geliştirebilmeleri ve kar hedeflerine ulaşılması için maliyet kontrolünü kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu ders, muhasebeyi işletmenin tüm fonksiyonlarına entegre etmeyi ve muhasebe fonksiyonunu kullanarak kurumsal performansı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıklı olarak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları üzerinden işlenecektir.
3. Küresel Dünyada Pazarlama
Hızla küreselleşen dünyada tüm ticari işletmeler uluslararası arenaya çıkmanın önemini anladılar. Önce “uluslararası” sonra da “küresel” Pazarlama kavramları geleneksel “iç pazar” kavramını değiştiren ve geliştiren tüm yeni ve farklı uygulamaları içeriyor. Uluslararası ticaretin dinamik yapısı, bu yapının getirdiği yeni pazar oluşumları, bölgesel pazarlar, dünyanın hızla gelişen yeni pazarları, bu farklılaşmanın tarih, coğrafya, kültür, hukuk ve politik açılardan değerlendirilmesi, küresel iletişim ve pazarlık stratejileri bu ders içeriğinde yer alıyor. 
4. İnsan Kaynakları Yönetimi 
İnsan kaynakları yönetimi kavramının tarihsel gelişimi, amacı, temel işlevleri ve insan kaynakları bilgi sistemlerinin bilgisi ile insan kaynaklarına ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.
5. Modern Yönetim Perspektifleri 
Bu ders temel işletme
(a) planlama, organizasyon, liderlik, yönetme ve kontrol etme gibi fonksiyonları; 
(b) karar verme, liderlik, iletişim gibi özellikleri ;
(c)özel konulardan etik, sosyal sorumluluk, teori ve pratikte yönetim organizasyonunu şekillendiren dışsal sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerin analizlerinden oluşturulmuştur.
6. Stratejik Yönetim ve Liderlik
Strateji, stratejik Yönetim ve Süreçleri ile Stratejik Liderlik modern yaklaşımlarla ele alınarak gerekli bilgibirikiminden yararlanmayı sağlamak bu dersin amacıdır.
7. Gıda Sektörü için Girişimcilik Ekosistemi
Dersin amacı girişimcilik ekosistemi hakkındaki önemli kavramlar ve uygulamalar hakkında genel bir bilgi sunmaktır. İş fikri oluşturma sürecinden başlayarak iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci, yönetilmesi ve muhtemel satışı da ele alınacak konular arasındandır. Ders kapsamında sınıf içi tartışmalar, misafir konuşmacılar, vaka çalışmaları, fizibilite raporu oluşturulması ve iş planı hazırlama çalışmaları yer almaktadır.

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..