User Agreement

 • Univerlist User Agreement

  USER AGREEMENT

  1. TARAFLAR

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, aşağıda tanımlanan Platforma üye olan veya Platformu herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı ile Kazımdirik Mah. Üniversite Cad. No:37-39 Y Bornova/İzmir adresinde bulunan Univerlist Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket veya UNIVERLIST”) arasında akdedilmiştir. Bu sözleşme univerlist.com websitesi, Univerlist mobil uygulamaları (Univerlist - Üniversite Tercih, Tercih Robotu - YKS TYT AYT, Puan Hesaplama | YKS TYT AYT, TercihList TYT YKS Tercih Botu, LGS Tercih Robotu | Lise Teog) için geçerlidir. Bu mobil uygulamaya ve/veya web sitesine girmeniz veya uygulama/web sitesi içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

  2. TANIMLAR

  Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:
  Platform: Univerlist.com web sitesi veya Univerlist mobil uygulaması.
  Kullanıcı veya Kullanıcılar: Univerlist tarafından kullanıma sunulan Univerlist.com isimli web sitesine ve Univerlist mobil uygulamasına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde platform dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, mentörlük hizmeti sunan ve/veya platforma erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
  Univerlist Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Platform içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle veya sunulan hizmetler ile ilgili konularda Univerlist’e talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı’ya ait olan ve "Üyeliği Tamamla" "Facebook ile Üye Ol" ifadelerinin tıklanması ile ya da Platform’un izin verdiği hallerde Facebook veya benzeri hesaplarından en az biri üzerinden erişilen Kullanıcıya özel uygulama sayfası.
  Yönetici: Univerlist tarafından yetkilendirilmiş kişiler.
  Mentörlük Hizmeti: Univerlist tarafından platforma mentör olarak eklenmiş gerçek kişilerin,Univerlist kullanıcıları ile bire bir iletişim kurması. İletişim kanalı görüntülü veya yazılı olabilir.
  Univerlist Veritabanı: Platform dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Univerlist’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

  3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

  İşbu sözleşmenin konusu, kullanıcıların bir araya geldiği Platform’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin UNIVERLIST tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

  4.1. Platform’a üye olma işlemi mobil uygulama veya web sitesi tarafından yönlendirilecek Kullanıcı’ya ait Facebook hesabı veya UNIVERLIST tarafından entegrasyonu sağlanacak diğer sosyal medya uygulamalarından en az birine Kullanıcı tarafından giriş yapılması ve sisteme giriş yapabilmesi için formun doldurulması gerekmektedir. Üyelik, her halükarda UNIVERLIST tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.


  4.2. Platforma üye olabilmek için 13 yaşın üzerinde olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve UNIVERLIST tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 13 yaşın üzerinde olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi UNIVERLIST tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Platform kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.


  4.3. UNIVERLIST, mentörü kendisinde saklı olan bir süreçten sonra platforma dahil etmektedir.Hizmet sunan kullanıcıların yetkinliğine veya kullanıcılar tarafından sunulan hizmete ilişkin UNIVERLIST’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


  4.4. UNIVERLIST, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları UNIVERLIST’in münhasıran kendi kararına bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin kullanılabilir.


  4.5. UNIVERLIST, Platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. UNIVERLIST tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar UNIVERLIST tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sitesinden veya mobil uygulamadan Kullanıcılara duyurulur.


  4.6. Kullanıcıların Platform’a erişimine ilişkin herhangi bir ücret uygulanmamaktadır. Platform içerisinde bir takım ücretli hizmetler sunulmakta olup, söz konusu hizmetlerin kullanımı Kullanıcıların tercihine bırakılmıştır.


  4.7. UNIVERLIST ile Kullanıcılar arasında eğitim, üniversite, kariyer, sosyal yaşam gibi öğrenci odaklı konularda görüşme yapılabilmekte olup, işbu amaç dışında kalan tüm kullanımlar (hakaret/küfür, ırkçılık, karalama, dini ve siyasi propaganda yapma, cinsel içerikli görüşme, taciz, yasadışı herhangi bir konu üzerine iletişim kurma vb.) UNIVERLIST sorumluluğunda olmamakla beraber yasaktır.


  4.8. Tüm Kullanıcıların hizmeti alma durumları ve bilgileri UNIVERLIST tarafından kayıt altına alınmaktadır. UNIVERLIST, bu kayıtlar çerçevesinde üçüncü taraf kişi, kurum, ürünler hakkında fiziksel veya elektronik ortamda iletişim kurabilir.


  4.9. UNIVERLIST görüşmeler çerçevesindeki yorum, doküman paylaşımları, anlık iletileri ve ekran görüntülerini üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz. UNIVERLIST, Kullanıcıların e-posta, telefon, isim, soyisim, profil sayfası ve içeriği, Platform içerisindeki kullanım hareketleri gibi bilgileri elektronik ve fiziksel ortamda analiz edebilir, derleyebilir ve bu bilgileri iş geliştirme ve yazılım geliştirme amaçlı kullanabilir.


  4.10. UNIVERLIST, Platformda sunulan hizmetlerde yaşanabilecek her türlü sunucu gecikmesi, sunucu kapanması, veri kaybı, siber saldırı gibi durumlardan oluşacak aksama ve zararlardan sorumlu değildir.


  4.11. Kullanıcılar, sisteme girişte kullandıkları bilgilerin sadece kendileri tarafından kullanılması zorunludur. UNIVERLIST’in bu zorunluluğun ihlali sebebiyle doğacak uyuşmazlıklardan sorumlu olmadığı, işbu sorumluluğun Kullanıcı bilgilerinin sahibi olan kişi veya sisteme giriş yapan kişiye ait olduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.


  4.12. UNIVERLIST’in Kullanıcıların e-posta, ad soyad gibi temel bilgilerinin gerçeğe uygunluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


  4.13. UNIVERLIST, Platformda ve e-posta gönderimi içerisinde istediği sayfada ve büyüklükte UNIVERLIST’e veya üçüncü kişilere ait reklam, tanıtım ve açıklamalar gösterebilir. UNIVERLIST, gösterilecek olan reklam, tanıtım ve açıklamalardan sadece kendisine ait olanların içeriğinden sorumludur.


  4.14. UNIVERLIST, web ve mobil uygulamalarından toplanan bilgi/istek formlarını, üniversitelere ve üçünçü paydaşlara iletme hakkına sahiptir.


  4.15. Kullanıcıların ziyaret ettiği bölümler, üniversiteler, tercih botunda yaptığı aramalar, UNIVERLIST tarafından analizlerde kullanılabilir, analizler sonucunda oluşan raporlar websitesinde ve sosyal medya mecralarında yayınlanabilir.


  4.16. Univerlist ücretler üzerine hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tercihlerinizde yanlışlık olmaması adına lütfen üniversitelerin web sitesinden ve 2024 YKS kılavuzundan tekrar kontrol ediniz..

  5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  5.1. Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri


  5.1.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Platform hizmetlerinden faydalanırken ve Platform’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.


  5.1.2. Kullanıcı, UNIVERLIST’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple UNIVERLIST’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder.


  5.1.3. Kullanıcıların, UNIVERLIST tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla UNIVERLIST Üyelik Hesabına girişte kullandıkları sosyal medya kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, (1) güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; (2) şifreyi güvende ve gizli tutmayı; (3) hesabından herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda (4) yasalara ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kusuru dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın hesabının yetkisiz kullanımı nedeniyle diğer Kullanıcıların, UNIVERLIST’in ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.


  5.1.4. Kullanıcılar, Platform dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. UNIVERLIST, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Platform üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. UNIVERLIST aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetin teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.


  5.1.5. Kullanıcılar, UNIVERLIST’in yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


  5.1.6. UNIVERLIST’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Platformu kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, UNIVERLIST’in veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Platform üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla UNIVERLIST ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. UNIVERLIST, Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Platform üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


  5.1.7. UNIVERLIST Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen UNIVERLIST’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.


  5.1.8. Platformda sağlanan mentörlük hizmetlerinden dolayı UNIVERLIST’in, UNIVERLIST çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. UNIVERLIST Kullanıcılar ve mentörler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


  5.1.9. Kullanıcıların UNIVERLIST’in yazılı izni dışında, Platform üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine/uygulamaya, bir web sitesinin/uygulamanın içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri ya da iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.


  5.1.10. Kullanıcıların, Platform’a üye olurken belirtmiş oldukları bilgileri mentörlük hizmeti sağlanırken veya Kullanıcıların birbirleri ile iletişime geçme talepleri neticesinde diğer Kullanıcılar ile paylaşılacaktır. Ayrıca mentör mesajlaşma özelliğini kullanan diğer Kullanıcılar ile mesajlaşarak da iletişim kurabilmektedir. UNIVERLIST, mentörler ile Kullanıcılar arasında gerçekleştirilecek görüşmelere müdahale etmeyecek olup, bu bağlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


  5.2. UNIVERLIST’in Hak ve Yükümlülükleri


  5.2.1. UNIVERLIST işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili UNIVERLIST işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; UNIVERLIST herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.


  5.2.2. UNIVERLIST, Platform’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; tüm Platform Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.


  5.2.3. Platform üzerinden, UNIVERLIST’in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle UNIVERLIST tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, uygulamalar, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında UNIVERLIST’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.


  5.2.4. UNIVERLIST, üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.


  5.2.5. UNIVERLIST, Platform’un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; UNIVERLIST bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.


  5.2.6. Kullanıcı, info@[univerlist].com.tr e-mail aracılığıyla, Platformun kullanımıyla ilgili e-mail yoluyla her türlü teknik desteği verecektir. Kullanıcı aynı e-posta adresinden talep ve şikayetlerini de iletebilir.


  5.2.7. UNIVERLIST, Platform dahilinde yer alan ve Kullanıcılar tarafından yerine getirilen iş ve işlemlerle ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. İşbu madde kapsamında UNIVERLIST’in herhangi bir bedel veya idari para cezası ödemesi halinde ihlali gerçekleştiren Kullanıcı söz konusu bedeli derhal ve nakden UNIVERLIST’e ödemekle yükümlüdür.


  5.2.8. UNIVERLIST veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu, Platform dahilinde yer alan ödemelere ilişkin olarak güvenlik şüphesi doğuran işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcının kredi kartı/banka kartı veya mail order ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, işleme bloke koyabilir veya işlemi tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle UNIVERLIST’in Kullanıcıya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


  5.2.9. UNIVERLIST veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, reklam bedeli kapsamında ödemeden önce online ödeme sistemine konu kartın limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.


  6. UNIVERLIST HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

  6.1. UNIVERLIST Genel Hizmet Çerçevesi UNIVERLIST tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların eğitim hizmetleri hakkında bilgi edinebileceği bir platform sunulması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Platform dahilinde belirtilen koşullar çerçevesinde Platform üzerinden eğitim kurumları,diğer kullanıcılar ve mentörler ile iletişim ortamı sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir.


  6.1.1. Univerlist.com üyeleri, iletişim formu doldurup gönderdiği takdirde, kullanıcı bilgileri anlaşmalı üniversitelerle paylaşılır. Bu yüzden univerlist kullanıcıları üniversiteler ve univerlist tarafından gelen telefon aramalarını ya da e-posta yollamalarını kabul etmiş sayılır.
  Univerlist platformuna üye olan her kullanıcı yıl boyunca;
  - İnternet ortamında düzenlenen görüntülü etkinliklere katılabilir,
  - Üniversite tanıtımlarından faydalanabilir,
  - Lisans/Yüksek Lisans/Online Eğitim konusunda üniversiteleri araştırabilirler,
  - Staj duyurularından haberdar olabilir,
  - İlgi alanlarına göre blog yazılarını okuyabilir,
  - Üniversiteleri her açıdan karşılaştırabilir,
  - Üniversitelere sorular sorabilir,
  - Üniversiteler hakkında bırakılan kullanıcı yorumlarını okuyabilir,
  - Tercihbotu ile üniversite tercih listelerini oluşturabilir,
  - Scouting ile; yetenek, ilgi ve başarıları sayesinde burs başvurusunda bulunabilir,
  - Üniversiteler, şehirler, bölümler hakkında detaylı bilgi edinebilir,
  - İlgi duydukları üniversiteler için bilgi formu doldurup üniversitelerden bilgi talebinde bulunabilirler.
  - Kullanıcılar yukarıda bahsedilen özelliklerden ve ayrıcalıklardan açıkça univerlist üyeliklerinin silinmesini talep etmedikleri sürece faydalanabilirler.

  6.1.2. Kullanıcı, UNIVERLIST Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


  6.2. Unıverlist Hizmetlerinde Kullanıcıların Genel Hak ve Yükümlülükleri


  6.2.1. Kullanıcı, Platform’da yer alan mentör tarafından sunulan hizmeti satın alma ve mentörlük hizmeti veren Kullanıcı ile iletişime geçme talebini; Platform alt yapısını kullanarak yapar.


  6.2.2. Kullanıcının, mentörden alacağı hizmete ilişkin ücret talep edilebilir. Kullanıcı ayrıca UNIVERLIST’in Platform’a yeni hizmet içerikleri ekleyebileceğini ve ek ücretlendirme talep edebileceğini peşinen kabul eder. Söz konusu bedellere ilişkin ödeme karşılığında Kullanıcının Platforma kayıtlı e-posta adresine ödemeyi alan kuruluş tarafından elektronik ortamda fatura iletilecektir. Kullanıcı, vergi mevzuatı ve bununla sınırlı olmaksızın Platform kapsamında sair mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüğünü eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda UNIVERLIST’in taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. UNIVERLIST üzerinden mentör ve hizmet alan Kullanıcının iletişiminin sağlanması, UNIVERLIST’in bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, UNIVERLIST’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, UNIVERLIST tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine de geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin UNIVERLIST’in anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini UNIVERLIST’e bildirmesi halinde, bu bilgiler işin elvermesi halinde ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, UNIVERLIST’in güvenlik açığı nedeniyle meydana gelen veri kaybı veya yetkisiz ödeme işlemleri de dahil olmak üzere herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının yalnızca üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir. Kullanıcı bu halde ödeme işlemlerine engel teşkil edebileceğini ve ilan hizmetlerinden yararlanamayabileceğini peşinen kabul eder.


  6.2.3. Kullanıcı, mentör tarafından arz edilen hizmetlerin ayıplı olup olmaması, hizmetin yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında UNIVERLIST’in bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.


  6.2.4. Kullanıcılar, sunulan hizmetlere ek olarak Platform’da duyurulan ve kullanım koşulları Platform’un ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, UNIVERLIST tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Platform’un ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Platform’un ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


  7. GİZLİLİK POLİTİKASI

  7.1. Platform’da, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Platform üzerinden toplanan bu veriler; UNIVERLIST tarafından sunulan hizmetin yerine getirilmesi amacıyla Platform bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Platform üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.


  7.2. UNIVERLIST, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcı izni olmaksızın faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.


  7.3. UNIVERLIST, üyelik formları ile kendisine iletilen iletişim bilgilerini, Kullanıcının iletişim kurma talebi doğrultusunda, talebin muhatabı 3. kişi ile paylaşabilir.


  7.4. UNIVERLIST, Scouting sayfası üzerinden yapılacak başvurular neticesinde elde edilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını ilgili sayfadaki PAYDAŞ kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.


  7.5. UNIVERLIST, mobil uygulama veya web sitesi kullanımına ilişkin istatistiksel amaçlı log kayıtları tutmaktadır. İşbu log kayıtları, Kullanıcıların IP adresi, internet servis sağlayıcı bilgisi, tarayıcı özellikleri özellikleri, işletim sistemi ve siteye giriş-çıkış sayfaları gibi bilgileri içermektedir. İşbu bilgiler, istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta, Kullanıcıların mahremiyeti ihlal edilmemekte IP adresi ve diğer bilgiler, Kullanıcıların şahsi bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir.


  7.6. UNIVERLIST, platform üzerinden farklı internet adreslerine bağlantı vermektedir. UNIVERLIST, platform üzerinden linki verilen, banner tanıtımı yapılan sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.


  7.7. UNIVERLIST, platformda üçüncü kişilere ait reklam, tanıtım ve açıklamalar yayınlanabilmekte olup, işbu yayınların çerez (cookies) içerebilir.


  7.8. Çerezler (cookies) web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.


  7.9. “Univerlist” aşağıdaki web sitelerinin hizmetlerinden faydalanarak iş geliştirme, yazılım geliştirme, ölçme ve değerlendirme, kullanıcı deneyimini artırma, iyileştirme amacıyla çerezlerinizi veya “Univerlist” kapsamındaki çerezleri bulundurabilir. İlgili hizmet sağlayıcıları aşağıda belirtilmiş olup, hizmet sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için linkleri ziyaret edebilirsiniz.


  • Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/tr.html
  • Countly - https://count.ly/legal/terms-of-service
  • Google Tag Manager - https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
  • Facebook - https://www.facebook.com/policies

  7.10. Hizmetleri sunabilmek için UNIVERLİST’in kişisel veriyi (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerekmektedir. Platform’u kullandığınız sürece ve tarafınızca aşağıda açıklandığı üzere Platform’da yer alan hizmetleri almamayı tercih edene kadar, UNIVERLIST’e Kişisel Verileri toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğinizi kabul etmektesiniz. Kişisel Verileriniz şifrelenecek ve sistemimizde korunacaktır.


  İşbu Gizlilik Politikası ile Kullanıcı, Kişisel Verilerinin aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:


  • a) Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek verme amacıyla kullanmasına
  • b) İşbu Gizlilik Politikasında ve Kullanıcı Sözleşmesinde düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kişisel Verileri kullanmasına
  • c) Mobil uygulamada veya web sitesinde yer alan mentörlük hizmeti veren Kullanıcılara tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine
  • d) Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına
  • e) Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta UNIVERLIST’ın haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya UNIVERLIST’ın bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarmasına
  • f) Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacı ile amacıyla kullanılmasına
  • g) İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına

  7.11. Kişisel verilerinizin, işbu sözleşmede ve Aydınlatma Metninde belirtilen durumlarda ve amaçlarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan firmalara belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarıldığını kabul etmektesiniz.


  7.12. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesini onaylayarak, UNIVERLIST ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, UNIVERLIST faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

  8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  UNIVERLIST, mobil uygulama ve web sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile burada yer alan tüm bilgi, resim, UNIVERLIST markası ve diğer markalar, web sitesi alan adı ve mobil uygulaması, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Kullanıcı, tüm hakları münhasıran UNIVERLIST’e ait olan web sitesini, mobil uygulamayı, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu sözleşme süresince ve sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi halinde UNIVERLIST’in uğrayacağı tüm zararları derhal ve peşinen karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu maddede yer alan yükümlülükler sözleşme sona erse dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.


  9. DİĞER HÜKÜMLER

  9.1. Sözleşme Değişiklikleri :

  UNIVERLIST tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Platform’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


  9.2. Delil

  Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda UNIVERLIST’e ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


  9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu

  Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Univerlist Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“UNIVERLIST”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza UNIVERLIST Mobil Uygulaması/web sitesi üzerinden sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. UNIVERLIST tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

 • Teslimat ve İade Şartları

  Siz (Müşteri olarak) herhangi bir cezai şart olmaksızın aldığınız paketi 6 saat içinde iptal edebilirsiniz. Siz (Uzman olarak) satın alınan bir paketi hiçbir cezai şart olmaksızın 6 saat içinde iptal edebilirsiniz. Eğer iptal edilen bir paketle ilgili hatalı bir şekilde ücretlendirildiyseniz, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

 • Çerez Politikası

  Univerlist olarak çerez politikamız, gizlilik politikamızın bir parçasıdır.

  https://univerlist.com ve mobil uygulamalarının işlevselliğini sağlamak, yayınlanan içerik ve oluşturulan reklamları kişiselleştirmek, trafiği analiz edip, kullanıcıların univerlist.com platformunu nasıl kullandığını doğru anlayabilmek için çerezler kullanmak durumundayız.

  Bu yüzden çerez politikamızı ve sitemizde kullanılan çerezlere dair yapabileceğiniz tercihler hakkında sizlere bilgi sağlamak adına bu metni oluşturduk.

  Univerlist’te bulunduğunuz süre zarfında yaygın kullanımda “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin web tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Sitemizin belirlenen noktasında çıkan “tüm çerezleri kabul et” seçeneğine tıkladığınız takdirde çerezleri kullanmamıza izin vermiş sayılacaksınız.

  Çerez Nedir?

  Çerezler, ziyaret gerçekleştirdiğiniz internet sitelerince tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyaları olmakla birlikte herhangi bir kişisel bilgi içermez (kimlik, telefon vb.). Çerezler yalnızca oturum bilgileri ve benzeri verileri anonim olarak saklamak ve kullanıcı alışkanlıklarınıza göre sizleri tekrardan tanımak ve benzer hizmetleri size sunmak için kullanılır.

  Univerlist’te Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?


  Google Analytics - Terms of Service | Google Analytics – Google


  Countly - Terms of Service


  Google Tag Manager - Terms of Service | Google Tag Manager


  Facebook - Facebook Terms and Policies


  Kullanıcı ülke bilgisi - sistemin mevcut konuma göre para birimlerini güncellemesi için

  Yukarıda yer alan çerezlerin hepsinin kullanım amacı kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak ve verimli hizmet sunabilmek içindir.

  Çerezleri Nasıl Yönetebilir veya Silebilirsiniz?

  Çerezleri, tarayıcınız buna imkan sunuyorsa tarayıcı ayarlarını düzenleyerek yönetebilirsiniz. bu şekilde tüm çerezleri reddedebilir, sabit diskinize bir çerez kaydedilmeden önce uyarılabilir, sadece belirlediğiniz internet sitelerinin çerezlerini kabul edebilir, önceden kabul ettiğiniz çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz.

  Univerlist’te yer alan 3. tarafların çerezlerinden eğer imkan sunuyorlarsa ilgili 3. şahsın internet sitesini ziyaret ederek vazgeçebilirsiniz. Univerlist’te yer alan çerezleri reddetmeniz durumunda Univerlist’in sunduğu özellik ve fonksiyonların bir kısmını veya tamamını kullanamayabilirsiniz.